Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

MendelAgro 2022

Vážení příznivci soutěžní orby,
jménem Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně si Vás dovolujeme pozvat na tradiční polní den MendelAgro spojený s prohlídkou polních pokusů.
Polní den MendelAgro 2022 se bude konat 9.6. 2022 na Polní pokusné stanici v Žabčicích.
Zahájení proběhne v 9:00 hod v prostoru u vjezdu do areálu pokusné stanice. Pro vozidla bude vyhrazeno parkování na zatravněné ploše. Zájemci o přepravu z Brna mohou využít autobus, který bude přistaven před hlavní budovu MENDELU (Zemědělská 1, Brno). Odjezd autobusu v 8:00. Občerstvení pro účastníky bude zajištěno.
Bližší informace můžete získat v přiložené pozvánce nebo na internetových stránkách www.mendelagro.cz.
Příznivcům orby není lokalita Školního statku v Žabčicích a ani Polní pokusná stanice neznámá. V červnu roku 2019 se na ploše polní pokusné stanice konal 1. ročník otevřeného mistrovství jihomoravského kraje v orbě. Zavzpomínat na tuto akci můžete při prohlížení fotogalerie.
Následně se pak příznivci soutěžní orby sešli v Žabčicích v říjnu 2019 na 46. ročníku Mistrovství České republiky v orbě, který se konal u příležitosti oslav 100. výročí od založení Agronomické fakulty a byl tak symbolicky nazván jako „ORBA STOLETÍ“.
V letošním roce se návštěvníci akce mohou těšit na spoustu témat, která budou prezentována formou posterů a komentovaných prohlídek:

 • aktuální počasí, sucho a změna klimatu,
 • vliv agrotechnických opatření na zlepšení půdní úrodnosti a zvýšení výnosů plodin,
 • principy integrované ochrany rostlin,
 • racionální výživa rostlin, nové trendy v hnojení,
 • sortiment odrůd ozimé pšenice,
 • zkoušení odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického pěstování,
 • mechanické způsoby regulace plevelů,
 • inovace pěstebních technologií polních plodin,
 • využití superabsorpčních polymerů při pěstování plodin,
 • precizní zemědělství v praxi,
 • víceleté pícniny v suchých oblastech,
 • podpora opylovačů, přirozených nepřátel škůdců a zvýšení biodiverzity,
 • ukázky vybraných druhů léčivých rostlin,
 • sortiment netradičních druhů ovoce.

Na polním dni proběhnou také prezentace firem spolupracujících s AF MENDELU.

Organizační tým akce se těší se na setkání s Vámi.