Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

3. ročník Středoevropského mistrovství v orbě a 47. ročník Mistrovství České republiky v orbě

27. 10. 2020

Tato soutěž byla výjimečná v tom, že se uskutečnila jako „Orba století“. Proč Orba století? V současné době je soutěž v orbě na trvalém vzestupu a proto Mendelova univerzita Brno zařadila do svých oslav 100. výročí od založení i Mistrovství České republiky v orbě. Akce se konala 5. 10. 2019 v Žabčicích - Přísnoticích u příležitosti 100. výročí založení Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Soutěž byla pod záštitou ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc. a Ing. Petra Hýblera člena Rady pro Jihomoravský kraj. Soutěžilo se tradičně také v kategoriích Mistrovství veteránů (IX.) a Orbě s koňmi (XVII.). Pro Společnost to byla veliká čest, ale i závazek připravit soutěž tak, aby bylo vše naprosto dokonalé. 42 soutěžících, celkově v pěti kategoriích bylo zárukou kvalitní a divácky atraktivní podívané. Bohužel počasí divákům mnoho nepřálo a tak orba probíhala za neustálého deště. Naopak soutěžící si pochvalovali kvalitu půdy a déšť jim vůbec nevadil.

Oficiální program 46. ročníku Mistrovství České republiky v orbě si můžete stáhnout zde.

V galerii Mistrovství republiky v orbě 2019 si lze prohlédnout fotografie.

Oficiální výsledkovou listinu můžete stáhnout zde.