Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

Již v prvním roce existence Společnosti se podařilo zorganizovat mistrovství republiky v orbě v Čáslavi. Členem Světové organizace oráčů se tehdejší Československo stalo v roce 1962. Od té doby se naši oráči zúčastňují soutěží mistrovství světa v orbě.
První oficiální mistrovství Československa bylo v roce 1963 ve Stříbře. V roce 2023 lze očekávat jubilejní 50. ročník. Národní soutěže jsou vhodně doplňovány krajskými oráčskými soutěžemi, které se těší velké pozornosti nejenom samotných oráčů, ale i zájmu zemědělské veřejnosti. Kromě hlavních kategorií soutěží v orbě s 2-radličnými nebo 3-radličnými pluhy pořádá Společnost orbu v kategoriích orby koňmi, historickou technikou a víceradličnými pluhy.
Na mezinárodní úrovni Společnost pro orbu pravidelně vysílá zástupce na Mistrovství světa, které organizuje World Ploughing Organization (WPO), dále na Mistrovství Evropy, které zaštiťuje European Ploughing Federation (EPF). Společnost pro orbu také stála u zrodu tradice pořádání Středoevropského mistrovství v orbě, které bylo poprvé pořádáno v roce 2016 v Zábřehu.

Mistrovství republiky

Společnost pro orbu, z.s. organizuje mistrovství republiky v orbě.

27. 10. 2021

Mistrovství světa

Společnost pro orbu, z.s. je členem WPO a pravidelně se účastní mistrovství světa v orbě.

27. 10. 2021

Mistrovství Evropy

Společnost pro orbu, z.s. je členem EPF a pravidelně se účastní Mistrovství Evropy v orbě.

27. 10. 2021

Krajská mistrovství

Společnost pro orbu, z.s. spoluorganizuje soutěže v orbě na krajské a regionální úrovni.

27. 10. 2021

Základní pravidla mistrovství v orbě

Soutěže organizované a zaštiťované Společností pro orbu se řídí mezinárodními pravidly dle WPO. Soutěží se v orbě s 2-radličnými nebo 3-radličnými pluhy, které mohou být buď konvenční nebo otočně oboustranné.
Velikost soutěžního pozemku je 2000 m2 (délka 100 m, šířka podle typu pluhu).
Celková doba soutěžní orby je 3 hodiny (20 min naorávka a 2 h 40 min dokončení orby).
Minimální šířka brázdy je stanovena na 30 cm, minimální a maximální hloubka je schválena WPO s dostatečným předstihem před soutěží (rozdíl minimální a maximální povolené hloubky může být 4 cm a více).

Příklad hodnocení pro konvenční způsob orby
1. NAORÁVKA: Úplnost odříznutí skývy po celé délce a šířce brázdy. Stejnoměrnost a pěkný vzhled.
2. SKLAD: Žádné strniště, organická hmota, plevele. Skývy blízko u sebe, těsné. Žádné stopy po kolech traktoru.
3. SKLAD: Stejnoměrné skývy brázdy. Výšková vyrovnanost. Musí být dostatek půdy k vytvoření seťového lůžka.
4. CELKOVÉ HODNOCENÍ: (Kontrola plevelů) Žádné strniště, organická hmota, plevele. Musí být použity předradličky.
5. CELKOVÉ HODNOCENÍ: (Kontrola plevelů) Skývy musí být blízko u sebe a těsné. Žádné mezery. Žádné stopy po kolech traktoru.
6. CELKOVÉ HODNOCENÍ: (Osivové lůžko) Půda musí být k dispozici pro osivové lůžko.
7. CELKOVÉ HODNOCENÍ: (Osivové lůžko) Stejnoměrnost a shodnost skýv v brázdě.
8. ZAHLUBOVÁNÍ A VYHLUBOVÁNÍ: Pěkný vzhled a pravidelnost. Žádné stopy po kolech traktoru.
9. ZAKONČENÍ: Pěkný vzhled a kontrola plevelů – zaklopení.
10. ZAKONČENÍ: Těsnost a stejnoměrnost zakončovacích skýv. Úzkost a mělkost. Ne více než jedna stopa kola traktoru.
11. ROVINA: měřeno čtyřikrát (4x): (i) Naorávky, (ii) Skladu, (iii) Orby celé parcely, (iv) Zakončení.
12. CELKOVÝ VZHLED: Všechna hlediska a řemeslné provedení. Zřetelně definované a stejnoměrné skývy. Ne slévání skýv.

Za každou položku je možno získat maximálně 10 bodů.

Národní pravidla soutěžní orby dle WPO
Pravidla soutěžní orby koňmi
Originální světová pravidla mistrovství v orbě