Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

Myšlenka založit organizaci, která by sdružovala lidi se zájmem o orbu ve světě, se jistě v historii zemědělců objevila mnohokrát. Silně se ale profilovala po 2. světové válce, a to v anglosaských zemích a v Severní Americe. První mezinárodní měření sil v orbě uspořádala v roce 1947 Zemědělská společnost ve Workungtonu v Anglii. Rovněž v Ontáriu se každoročně od roku 1948 konaly soutěže v orbě, kam si pořadatelé zvali zahraniční účastníky.
Novodobou historii soutěží v orbě lze spojit se založením Světové organizace pro orbu (World Ploughing Organization – WPO) v roce 1952 ve Velké Británii. Zde bylo rozhodnuto uspořádat 1. Mistrovství světa v orbě v Kanadě v roce 1953. Mistrovství bylo uspořádáno za účasti 13 zemí v Cobourgnu v provincii Ontario. Čeští oráči jsou členy WPO od roku 1962 a od té doby se zúčastňují soutěží mistrovství světa v orbě.

Cíle WPO:

  • pěstovat a uchovat umění orby a zlepšovat tuto dovednost,
  • podporovat soutěže mistrovství světa v orbě,
  • předvést kvalitní orbu a uspořádat přehlídku techniky,
  • požadovat vývoj a zavádění zdokonalených technologií a pomáhat člověku ve všech odvětvích zemědělství,
  • pěstovat aktivní přístup ke spolupráci a podnikání v produkci potravin pro rozrůstající se populaci,
  • těmito prostředky povzbuzovat porozumění a soudržnost mezi lidmi všech národů,
  • podporovat spolupráci s ostatními institucemi a společnostmi s ohledem na tyto cíle.

Ke členství v WPO se v současné době hlásí 29 zemí z celého světa. Seznam přidružených národních organizaci.

Každá z těchto členských zemí WPO má možnost účastnit se mistrovství světa v orbě, jmenovat svého člena do vedení světové oráčské společnosti a přihlásit se o možnost organizování mistrovství světa v orbě. Proto se vyorávání mistrovských soutěžních brázd odehrává po celé zeměkouli. V České republice se Mistrovství světa v orbě poprvé konalo 16.-17. 9. 2005 v Praze-Suchdole. Dle předběžných plánů WPO a rozpisu konání mistrovství světa by se nejlepší světový oráči měli do ČR vrátit v roce 2027.

67. Mistrovství světa v orbě

21. - 22. září 2022
Irsko.

21. - 22. září 2022

67. Mistrovství světa v orbě

13.8. – 14.8. 2022 St. Petersburg, Rusko.

13.8. – 14.8. 2022

66. Mistrovství světa v orbě

30.8. - 31.8. 2019 Lake of the Woods, USA.

30.8. - 31.8. 2019

65. Mistrovství světa v orbě

1.9. - 2.9. 2018 Hofgut Einsiedel, Německo.

1.9. - 2.9. 2018

64. Mistrovství světa v orbě

1.12. – 2.12. 2017 Nakuru, Kenya

1.12. – 2.12. 2017