Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

50. Mistrovství České republiky v orbě

30. 9. 2023

50. ročník Mistrovství České republiky v orbě – Výsledková listina

Vážení oráči a příznivci soutěžní orby,
jubilejní 50. ročník Mistrovství České republiky v orbě skončilo a my Vám přinášíme Výsledkovou listinu.
Hlavní soutěž 50. ročníku Mistrovství České republiky v orbě se konala 30.9. 2023 v Chrudimi na pozemcích Školního statku Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Chrudim. Záštitu nad celou akcí přijal ministr zemědělství pan Marek Výborný, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, Miroslav Krčil, radní Pardubického kraje a starosta města Chrudimi František Pilný. Mistrovství se konalo s podporou Pardubického kraje.
Nakonec do Chrudimi na soutěžní pozemky přijelo 42 oráčů z původně 45 přihlášených.
Početná skupina diváků tak mohla sledovat mistrovskou orbu celkem v 7 kategoriích + 1 společná o nejúspěšnějšího Juniora (oráč do 20 let).
Oficiální Výsledkovou listinu lze stáhnout zde. Vítězi jednotlivých kategorií byli:

 • Klasický dvouradličný pluh – Josef Mališ
 • Otočný dvou až čtyřradličný nesený pluh – František Žaloudek
 • OPEN kategorie –jednoradličný pluh – Pavel Kocourek
 • Veterán – klasický nesený pluh – Pavel Vaňourek
 • Veterán – klasický tažený pluh – Josef Novák
 • Veterán – otočný nesený pluh – Netolický Luboš
 • Orba s koňmi – jednostraný pluh – Oskar Sněhota
  - otočný pluh – Václav Wimmer
 • Junior – Jan Zadina
Pro Vás, kteří jste v Chrudimi nebyli, ale i pro ty, kteří si soutěžní orbu nenechali ujít a do Chrudimi přijeli, připravujeme podrobnější reportáž s popisem celé, můžeme říci, velice povedené akce.

1. 9. 2023

50. ročník Mistrovství České republiky v orbě – Pozvánka, Přihlášky a Propozice pro oráče

Vážení oráči a příznivci soutěžní orby, dovolte, abychom Vás pozvali na jubilejní 50. ročník Mistrovství České republiky v orbě, které se v letošním roce bude konat v Chrudimi ve dnech 29.9. 2023 (oficiální trénink) a 30.9. 2023 (hlavní soutěž a doprovodný program). Pozvánku na tuto akci lze stáhnout zde.
Pro Vás, kteří se chcete MR zúčastnit aktivně a nejen jako diváci jsme připravili Přihlášky na mistrovství republiky a Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí pro letošní již 50. ročník MR ČR v orbě.
50. ročník Mistrovství České republiky v orbě se koná 29.9. 2023 – 30.9. 2023 v Chrudimi na pozemcích Školního statku Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Chrudim. Záštitu nad celou akcí přijal ministr zemědělství pan Marek Výborný, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, Miroslav Krčil radní Pardubického kraje a starosta města Chrudimi František Pilný. Mistrovství se koná s podporou Pardubického kraje..
Propozice lze stáhnout zde.
Přihlášku zašlete prosím dle propozic nejpozději do 15. 9. 2023.

Pro letošní 50. ročník byly soutěže vypsány v následujících kategoriích:

Jednoradličné pluhy
 • jednostranný pluh
 • otočný pluh

Přihlášku do kategorie jednoradličné pluhy lze stáhnout zde.

Dvouradličné pluhy
 • klasický jednostranný pluh
 • otočný pluh

Přihlášku do kategorie dvouradličné pluhy lze stáhnout zde.

Víceradličné pluhy
 • klasický víceradličný pluh
 • otočný víceradličný pluh

Přihlášku do kategorie víceradličné pluhy lze stáhnout zde.

Historická technika
 • 2-3 radl. nesený pluh
 • 2-3 radl. nesený otočný pluh
 • 2-3 radl. tažený pluh

Přihlášku do kategorie historické techniky lze stáhnout zde.

Orba koňmi
 • klasický pluh
 • otočný pluh

Přihlášku do kategorie orba koňmi lze stáhnout zde.

23. 11. 2022

Připravujeme jubilejní 50. ročník MR v orbě

49. ročník Mistrovství republiky v orbě a tři krajská mistrovství (Pardubický, Ústecký a Plzeňský kraj) mám úspěšně za sebou. Mohli bychom tedy v klidu, obrazně řečeno, „zazimovat pluhy“. To však není úplně možné. Příští rok čeká Společnost pro orbu významné jubileum. Budeme organizovat již 50. ročník Mistrovství republiky v orbě.

S vědomím toho, že máme za sebou půl stoletou historii pořádání oráčských klání, na která často společně vzpomínáme. Některá byla velmi úspěšná, některá méně. Většinou nebyla chyba na straně organizátorů, ale toho, co zatím nemůžeme ovlivnit, což je počasí. Paradoxem je to, že ta mistrovství, na kterých jsme „zmokli“, kde jsme museli tahat techniku a diváky doslova z bahna, máme v paměti nejvíce.

Aby se právě jubilejní 50. ročník zapsal do podvědomí příznivců soutěžní orby, jako jeden z těch nejúspěšnějších, podnikl a podniká výbor Společnosti pro orbu celou řadu jednání a přípravných prací. Pro jubilejní ročník byla vybrána lokalita, která leží, dalo by se říci, ve „středu“ České republiky, v Chrudimi.

Hlavním spolupořadatelem bude místní Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim. Historie školy sahá až do roku 1862, kdy byla založena. O rok později tedy v roce 1863 byl založen i Školní statek. Vznik školního statku vyvolala potřeba doplnění získaných teoretických znalostí o praktickou výuku studentů. Svou polohou, půdními a klimatickými podmínkami patří statek do řepařské výrobní oblasti. Hlavními pěstovanými plodinami jsou obiloviny, cukrová řepa, kukuřice na zrno, řepka olejná a krmné plodiny. Školní statek obdělává aktuálně 390 ha zemědělské půdy, z toho je 13 ha trvalých travních porostů zbytek tvoří orná půda.

Právě na jednom pozemku Školního statku, na dohled od města Chrudim, se bude 30. září 2023 konat jubilejní 50. ročník Mistrovství republiky v orbě.

Pozemek byl vybrán záměrně s ohledem na polohu, přístup, má výměru ccc. 30 ha, což zaručuje dostatek prostoru pro vlastní soutěž, trénink i výstavu techniky a doprovodný program. Půda na pozemku je hlinitá, humózní s hlubokým profilem. V současné době je na pozemku porost pšenice ozimé, který je velice dobře založen, je pěkně zapojený a pokud se podržíme okřídleného „Jak zaseješ, tak sklidíš“, dává tak předpoklad pro dobře připravený pozemek pro konání mistrovství.