Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

Opustil nás Zdeněk Horáček

Vážení příznivci soutěžní orby,
Společnost pro orbu ČR s velkým zármutkem oznamuje, že nás 1. 2. 2022 opustil dlouholetý aktivní účastník soutěží v orbě koňmi a s koňmi tělem i duší celoživotně spjatý jejich chovatel pan Zdeněk Horáček. Stál se svými koňmi již u zrodu této znovuobnovené disciplíny jako soutěžící na historicky prvním novodobém Mistrovství ČR v orbě koňmi v Bohuslavicích 2003. V roce 2011 při příležitosti IX. MČR v orbě koňmi v Hradisku u Kroměříže obdržel jako dlouholetý účastník oráčských soutěží od Společnosti pro orbu ČR a zastřešující chovatelské organizace ASCHK ČR (Asociace svazů chovatelů koní ČR) „Zvláštní cenu za přínos a rozvoj oráčských soutěží“. Takřka každoročně, také od jejího vzniku, při pardubické výstavě Koně v akci úspěšně absolvoval tradiční soutěž „O ruchadlo bratranců Veverkových“. Dokladem jeho umění a hlavně souhry se svými koňmi a jeho specialitou bylo vždy vedení páru koní jednou opratí(!), tj. tak, jak bývá zvykem u koní, pracujících v lese. Byl též fundovaným rozhodčím našich klání v době, kdy mu zdraví méně sloužilo, ale nedalo mu, aby na soutěže k nám osobně nepřijel. Když tyto soutěže začínaly, tak na titulní stránce oficiálních Pravidel v orbě koňmi je Zdeněk Horáček navždy zachycen, tehdy s jednospřežím.
Se Zdeňkem se rozloučíme v sobotu 12. února 2022 v 11.00 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Horním Jelení na Pardubicku. Poté ho jeho milovaní koně odvezou na zdejší hřbitov k věčnému odpočinku.
Zdeňku, budeš nám i mně moc chybět.
Čest Tvojí památce.
Za Výbor SOČR
Honza Navrátil

Smuteční oznámení