Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

Soutěže

Snaha o sdružování českých oráčů a zkvalitňování jejich práce má v českých zemích dlouhou tradici. Například první písemně doložená soutěž v orbě na území Čech se konala v roce 1855, a to při příležitosti regionální zemědělské výstavy. Od roku 1961 jsou čeští oráči členy WPO. V následném roce jsou dva naši zástupci vyslání na 10. Mistrovství světa v orbě (Nizozemsko). Mistrovství v orbě se v Česku koná od roku 1963, pravidla jsou stejná jako u soutěží pořádaných WPO. Po r. 1989 začíná aktivní spolupráce s WPO, díky čemuž jsme mohli v r. 1991 uspořádat Mistrovství Evropy v orbě otočnými pluhy. Po roce 1993, kdy byla rozdělena naše republika, se rozdělila i oráčská společnost a členská část se přejmenovala na Společnost pro orbu ČR, z.s.

Krajské soutěže:

3. - 4. 5. 2018 Kamenice nad Lipou, kraj Vysočina

8. - 9. 6. 2018 Bohušovice nad Ohří, Ústecký kraj

7. - 8. 9. 2018 Opava, Moravskoslezský kraj

13. -14. 9. 2018 Písek, Jihočeský kraj

45. ročník Mistrovství České republiky v orbě

5. - 6. 10. 2018 Kamenice nad Lipou

Mistrovství Evropy

23. - 24. 6. 2018 Rusko, Suzdal - oblast Vladimír

(cca 200 km od Moskvy)

65. mistrovství světa v orbě 2018

1.- 2. 9. 2018 Německo – Hofgut Einsiedel

72138 Kirchentellinsfurt Germany

(cca 30 km od Stuttgartu)

2. ročník Středoevropské orby

Do plánu je zařazena i tato soutěž, kterou by měla organizovat společnost z Rakouska - termín a místo budou dodatečně upřesněny.

Mezinárodní akce konané v České republice

1997 – Mistrovství Evropy v orbě otočnými pluhy v Nivnici

2005 – 52. mistrovství světa v orbě v Praze – Suchdole

2009 – Mistrovství Evropy v orbě otočnými pluhy v Zábřehu na Moravě

Základní pravidla mistrovství v orbě

Soutěží se v orbě s 2-radličnými nebo 3-radličnými pluhy, které mohou být buď konveční nebo otočně oboustranné.

Velikost soutěžního pozemku je 2000 m2 (délka 100 m, šířka podle typu pluhu).

Celková doba soutěžní orby je 3 hodiny (20 min naorávka a 2 h 40 min dokončení orby).

Minimální šířka brázdy je stanovena na 30 cm, minimální a maximální hloubka je schválena WPO s dostatečným předstihem před soutěží (rozdíl minimální a maximální povolené hloubky může být 4 cm a více).

Příklad hodnocení pro konvenční způsoby orby

1. NAORÁVKA: Úplnost odříznutí skývy po celé délce a šířce brázdy. Stejnoměrnost a pěkný vzhled.

2. SKLAD: Žádné strniště, organická hmota, plevele. Skývy blízko u sebe, těsné. Žádné stopy po kolech traktoru.

3. SKLAD: Stejnoměrné skývy brázdy. Výšková vyrovnanost. Musí být dostatek půdy k vytvoření seťového lůžka.

4. CELKOVÉ HODNOCENÍ: (Kontrola plevelů) Žádné strniště, organická hmota, plevele. Musí být použity předradličky.

5. CELKOVÉ HODNOCENÍ: (Kontrola plevelů) Skývy musí být blízko u sebe a těsné. Žádné mezery. Žádné stopy po kolech traktoru.

6. CELKOVÉ HODNOCENÍ: (Osivové lůžko) Půda musí být k dispozici pro osivové lůžko.

7. CELKOVÉ HODNOCENÍ: (Osivové lůžko) Stejnoměrnost a shodnost skýv v brázdě.

8. ZAHLUBOVÁNÍ A VYHLUBOVÁNÍ: Pěkný vzhled a pravidelnost. Žádné stopy po kolech traktoru.

9. ZAKONČENÍ: Pěkný vzhled a kontrola plevelů – zaklopení.

10. ZAKONČENÍ: Těsnost a stejnoměrnost zakončovacích skýv. Úzkost a mělkost. Ne více než jedna stopa kola traktoru.

11. ROVINA: měřeno čtyřikrát (4x): (i) Naorávky, (ii) Skladu, (iii) Orby celé parcely, (iv) zakončení.

12. CELKOVÝ VZHLED: Všechna hlediska a řemeslné provedení. Zřetelně definované a stejnoměrné skývy. Ne slévání skýv.

Za každou položku je možno získat maximálně 10 bodů, za položku „rovina“ dohromady 20 bodů, ale součet ze 4 měření se dělí dvěma.

Světová pravidla mistrovství v orbě ke stažení v PDF