Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

O ruchadlo bratranců Veverkových

Tradiční soutěž v orbě koňmi „O ruchadlo bratranců Veverkových“ měla na Dostihovém závodišti v Pardubicích v září minulého roku 2023 jubilejní již dvacátý ročník!

Nechce se ani věřit, že se před 21 lety v roce 2003 několika málo nadšencům povedlo při přátelském setkání, v souvislosti s přípravou dalšího ročníku již zavedené a v té době již tradiční výstavy Koně v akci, položit prvotní základy novodobých soutěží v orbě koňmi; a to bylo navíc při nezávazném povídání, dá se říci doslovně zkusit zavést v tehdejší době tuto absolutně novou a vlastně díky masivnímu rozvoji techniky již nostalgickou a historickou soutěžní disciplínu, mající původ v pracovní a nezastupitelné zemědělské operaci orbě. Navíc tím byly dány následně i základy pro konání navazujících Mistrovství ČR v orbě koňmi, pořádané poté Společností pro orbu ČR. Zprvu to bylo ve stejném roce 2003 z jakési opatrnosti nulté MČR v Bohuslavicích na královéhradecku (posléze přečíslované na první MČR), nevěřili jsme totiž v úspěšnost jak ze strany oráčů, tak i přízně diváků.

Sice podobné soutěže byly již za První republiky organizovány Selskou jízdou z důvodu zvýšení profesního povědomí sedláků a kočích, ale to vše zaniklo, jak za protektorátu, tak hlavně i po komunistickém „Vítězném únoru“, protože na oba režimy název Selská jízda působil jako červený hadr na býka (přesněji červená muleta při corridě). Nemohu si odpustit říci to takto, protože můj děda, jehož jsem bohužel nepoznal, byl na Hané jako sedlák činný nejen se svými koňmi ve Skopalíkově hanáckém sboru Selských jízd, střídavě jako náčelník a pokladník a posléze jsme byli z gruntu nuceně vystěhováni. A Mistrovství ČR roku 2011 tehdy v Hradisku-Postoupkách u Kroměříže (38. traktorové a 9. koňské) se konalo částečně na našich rodinných pozemcích a v orbě koňmi se zde sešlo rekordních a dosud počtem nepřekonaných 14 párů koní, tj. zahajovací brázda měla 140 m!

Ale zpět k pardubické soutěži, výše zmíněný název soutěžní orby „O ruchadlo bratranců Veverkových“ se přímo nabízel díky blízkému (nedalekému) Rybitví, v němž roku 1827 bratranci Václav a František Veverkové předvedli doslova revoluční vynález ruchadla (tzv. „veverče“), které oproti dřívější orbě různými háky a dalšími půdu nejen obracelo, ale i současně tvarem desky kypřilo-ruchalo. A Obec Rybitví a jeho starostové byli vždy partnery této soutěže.

Těch několik účastníků tehdejších setkání musím zmínit, byli to za Dostihový spolek Pardubice v té době ředitel Ing. Jiří Kunát (rodák z Rybitví) a Magda Hromádková, již nás opustivší další dva, Ing. Josef Cerman z Jeníkova (chovatel chladnokrevných koní a koní plemene Shagya arab) a takřka každoroční aktivní orající účastník Zdeněk Horáček z nedalekého Dolního Jelení. Dalšími jsou Ing. Václav Ročeň, který fundovaně zpracoval oficiální pravidla orby a moje maličkost.

Prvotní výše zmíněné naše obavy o budoucnost soutěžení v orbě koňmi se nakonec ukázaly lichými, protože přízeň se rychle dostavila nejen u diváků a návštěvníků výstavy i MČR a hlavně také majitelů koní, s kterými doma či na záhumencích orají, popř. jinak s nimi třeba v lese pracují stahováním dřeva (a tudíž „umí“). Zde musím citovat jednoho z bezejmenných diváků, který nás svými slovy velmi potěšil: „Traktory na poli vidím pořád, ale vidět koně v pluhu, to je něco“.

Nyní již k samotné soutěži, jejíž jubilejní XX. ročník se konal na pardubickém závodišti v sobotu 9. září 2023 jako součást také jubilejního 25. ročníku výstavy Koně v akci. Před začátkem vlastního soutěžního orání jsme všichni vzpomněli těch, kteří nás za těch 20 let trvání „ruchadla“ opustili a tímto vzpomenutím jim též poděkovali za jejich přínos této disciplíně. Vzpomínkové tablo (foto 1), umístěné vedle parcel na oranici u Poplerova skoku, připravil Ing. Pepa Našinec. Na něm byli uvedeni (doufám) všichni, kteří za těch 20let již nejsou s námi, a to jako aktivní účastníci-oráči, tak i rozhodčí-sudí a další, kteří se o rozvoj této soutěže a orání s koňmi zasloužili.

Tablo

Je mojí morální povinností a hlavně slušností kamarády samozřejmě na tomto místě písemně zmínit: František (Fanoš) Nedbálek, rozhodčí a bez nadsázky „můj parťák“, který nevynechal snad ani jediný ročník, již zmíněný Pepa Cerman, kolega a spoluchovatel Shagya arabů a také norických koní a v prvních ročnících aktivní oráč a posléze rozhodčí, Zdeněk Horáček, aktivní oráč a i občasný rozhodčí, je navždy zachycen na titulní stránce oficiálních pravidel orby koňmi a k orbě také „přivedl“ nejen v tomto XX. ročníku velmi úspěšného synovce Pepu Hradce; první (autentický) model ruchadla, který jako cenu získal Zdeněk Horáček v roce 2003, byl navíc součástí našeho vzpomínání (foto 2).

První ruchadlo v roce 2003 vyhrál Zdenek Horáček

Dále vzpomínaný aktivně orající Zbyněk Černík, s jeho koňmi pak pokračoval mladý oráč Míla Lankaš, Zdeněk Musil, kvůli jeho krásným a výkonným klisnám plemene hafling jsme museli poopravit, resp. doplnit pravidla o koně s KVH pod 150 cm a ještě Miroslav Košťál a Josef Rajšl. Antonín Sádlo s plemenem minihorse sice aktivně neoral, ale s nejmenšími koňmi výstavy zahajoval soutěž slavnostní první brázdou (a jak jim to šlo a uměli se do chomoutu tzv. „položit“, je to krásně vidět na tablu vpravo uprostřed fota č. 1), dále Ing. Stanislav Kulanda, ač chovatel lipických koní byl jako bývalý sedlák rozhodčím (jeho koně mu byli osudní, nešťastnou náhodou Standovi jeho hříbě způsobilo smrtelné zranění) a Ing. Jirka Křepelka, redaktor Profi Pressu, ten zavedl samostatnou cenu pro kategorii otočné pluhy, model ruchadla je totiž historicky samozřejmě cenou pro klasické jednostranné pluhy.

Také jsme pozvali i zasloužilé příznivce Ruchadla v čele s p. Václavem Hrnčířem z Bohuslavic (úspěšný jezdec sportovních spřežení) byl dlouholetým rozhodčím v orbě a rovněž byl ve sboru rozhodčích při historicky prvním, tehdy ještě 0. ročníku MČR v orbě koňmi v jeho domácích Bohuslavicích. Dále při zahájení byly přítomny dámy, pod jejichž „organizačně finančními taktovkami“ se Ruchadlo též během těch 20ti let konalo, Magda Hromádková a Kateřina Mandysová (foto 3 vpravo, Katka u mě na ČZU dělala bakalářskou práci), dále Ing. František Petřík, emeritní ředitel kladrubského učiliště a pozdější Střední školy chovu koní a jezdectví a dlouholetý komentátor celé Výstavy.

Účastníci soutěže

Sbor rozhodčích pracoval v takřka stálém složení, vedle mne Bedřich Vyčítal, Pepa Našinec, Jarda Straka, Petr Kachník a nově Josef Matějka (foto 4).

Sbor rozhodčích v akci

Závěrem uvádím výsledkovou listinu XX. ročníku soutěže „O Ruchadlo bratranců Veverkových“ v roce 2023.
Klasické jednostranné pluhy:
I. HRADEC Josef (foto 5 a 10) s plemennými hřebci ČMB Radegast + Spartakus (oba plemenní hřebci) 185,6 b.
II. DOBROVOLNÝ František s haflingy Lumen + Lopez (foto 7), 179,8 b.
III. SNĚHOTA Oskar, Jasánek + Nanuk, (foto 8), 176,0 b.
Otočný pluh :
I. TOMEK Vojtěch, Lucerna + Odesa s letošními hříbaty (foto 9), 179,2 b.
II. VYDRA Ladislav s krásnou ozdobou na postrojích tzv. darmovisem (foto 12), Nesina + Šulda, (foto 6) 176,6 bodů

Na doplnění ještě přidávám několik fotografií ze zahájení a průběhu soutěžního orání v Pardubicích.
A na úplný závěr ještě to smutné, že celá výstava Koně v akci k velké škodě rozhodnutím vedení Dostihového spolku loňským rokem bohužel skončila (foto 11) a zatím nevím, jak a kde dál v této naší tolikaleté (již dospělé dvacetileté) soutěži pokračovat.
Také přiměřeně věku již trochu přestárlý ale stále se snažící a v orbě koňmi aktivní

Ing. Navrátil Jan, CSc.

Rovná brázda v podání vítěze 2023 Pepy Hradce
Každoroční a současně nejstarší soutěžící Ladislav Vydra
Haflingové a Franta Dobrovolný v akci
Oskar Sněhota
Učíme se od mala qadriga Vojtěcha Tomka
Vítěz XX. ročníku Josef Hradec s Bedou Vyčítalem
V Pardubicích jsme doorali (doufejme, že ne navždy)
Ozdoba tzv. darmovis Krásné koně slunka svit ... p. L. Vydry