Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

Pozvánka na Členskou schůzi

Vážení členové Společnosti pro orbu ČR, z.s.,
výbor Společnosti na svém posledním zasedání v souladu se schválenými stanovami rozhodl o svolání Členské schůze Společnosti pro orbu ČR, z.s.
Jednání Členské schůze se bude konat v pátek dne 24. března 2023 od 13.30 hod. v Kruhové hale v areálu ČZU v Praze – Suchdole (Kamýcká 1326, 165 00 Praha-Suchdol, 50.1287314N, 14.3760053E).
Dle čl. 8. odst. 1. bude, kromě schválení Zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2022, na programu schválení plánu činnosti na rok 2023.

Program jednání:
1. Zahájení, přivítání hostů
2. Schválení programu členské schůze
3. Volba komisí (mandátové, návrhové)
4. Zpráva předsedy o činnosti za minulé období
5. Zpráva o hospodaření
6. Zpráva Kontrolní komise
7. Diskuze
8. Zpráva mandátové komise
9. Schválení plánu činnosti na rok 2023
10. Schválení rozpočtu na rok 2023
11. Zpráva návrhové komise
12. Usnesení a závěr

V případě nižší účasti, jak nadpolovičního počtu všech členů Společnosti pro orbu ČR, z.s., bude jednání řádné Členské schůze dne 24. 3. 2023 přerušeno. Další jednání (v souladu se stanovami) bude dne 24. 3. 2023 pokračovat po 30 minutové přestávce náhradní Členskou schůzí. Zde bude rozhodovat nadpoloviční většina přítomných v sále, viz stanovy čl.8 odst. 3.
Na Členské schůzi bude možno uhradit členské příspěvky. Při neúčasti lze členské příspěvky uhradit převodem na účet SPO ČR: 020 146 63 09/0800 (nezapomeňte uvést jméno, podle kterého budeme moci identifikovat platbu).
Pozvánku na Členskou schůzi ve formátu pdf můžete stáhnout zde.