Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

Vážení příznivci soutěžní orby,
v pátek 1.12.2023 se konala pracovní schůze výboru Společnosti pro orbu České republiky, z.s. Toto zasedání bylo zakončeno velkou změnou na postu předsedy Společnosti. Dosavadní předseda Společnosti Ing. Jan Cholenský, CSc. potvrdil již dříve avizované rozhodnutí, že chce po jubilejním 50. MR v orbě skončit na pozici předsedy Společnosti. V následném hlasování o pozici nového předsedy Společnosti byl, z navržených kandidátů, nadpoloviční většinou členů výboru zvolen a novým předsedou se stal dosavadní místopředseda Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
Do uvolněné funkce místopředsedy Společnosti byl zvolen Ing. Jan Hodoval, Ph.D.
Celé vedení SPO děkuje Ing. Cholenskému za jeho dlouholetou odvedenou práci pro soutěžní orbu a přeje mu i nadále mnoho úspěchů, štěstí a zdraví. Věříme, že se bude i na dále aktivně podílet na práci ve výboru Společnosti, jehož bude i nadále platným a respektovaným členem.
Společnost pro orbu České republiky, z.s. má nové vedení, které má před sebou spoustu nelehkých úkolů. Jde o zajištění organizování krajských a národních soutěží v orbě, udržení jejich vysokého standardu, ale především přípravu a úspěšnou organizaci jubilejního 70. ročníku Mistrovství světa v orbě na podzim roku 2025 v Praze. Změna by měla navázat na novou cestu k co nejlepší spolupráci s celou členskou základnou, s partnery, sponzory a spoluorganizátory soutěžních akcí a také s orgány státní správy.

Nový předseda Ing. Lubomír Neudert, Ph.D. je dlouholetým členem Společnosti, kde působil hlavně ve sboru rozhodčích. Od roku 2017 byl i ve výboru a v posledních letech zastával funkci místopředsedy Společnosti pro orbu. Od mládí byl díky rodinnému zázemí úzce spjat se zemědělstvím, což ho velmi ovlivnilo. Vystudoval střední zemědělskou školu a následně školu vysokou. Je absolventem Mendelovy univerzity v Brně, kde působí jako pedagog.

Místopředseda Ing. Jan Hodoval, Ph.D. je dlouholetým členem sboru rozhodčích a členem Společnosti pro orbu. Do výboru byl zvolen v roce 2021, kde má na starosti organizaci výstavní plochy včetně vystavovatelů zemědělské techniky na mistrovstvích v orbě. Dále působí jako člen sboru rozhodčích jak v České republice, tak na mezinárodních soutěžích. Narodil se a žije na rodinné farmě v obci Počáply, kterou v roce 2008 převzal od svého otce a pokračuje v rodinné tradici hospodaření. Vystudoval střední zemědělskou školu v Roudnici nad Labem a následně vysokou školu v Českých Budějovicích a ČZU v Praze Suchdol.

Výbor Společnosti pro orbu ČR