Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

Volba předsedy Společnosti pro orbu ČR

Dne 6. 4. 2022 se na Mendelově univerzitě v Brně poprvé sešel na svém zasedání nově zvolený výbor Společnosti pro orbu ČR, z.s.
První jednání svolal služebně „nejstarší“ člen výboru pan Ing. Vojtěch Houšť. Prvním úkolem výboru, který byl nově zvolen na poslední Členské schůzi (25.3.2022, Praha), byla volba předsedy, místopředsedy a tajemníka Společnosti.
Členové výboru se shodli, že volba předsedy bude tajná. Na funkci předsedy byli navrženi dva kandidáti. Stávající předseda Ing. Jan Cholenský, CSc. a stávající místopředseda Ing. Lubomír Neudert, Ph.D. Oba navržení kandidáti kandidaturu přijali.
Ing. Houšť vysvětlil průběh volby, nad průběhem voleb měl „dozor“ zástupce Kontrolní komise doc. Ing. Jan Červinka, CSc.
Novým předsedou Společnosti pro orbu ČR, z.s. byl výborem zvolen Ing. Jan Cholenský, CSc.
Gratulujeme.
Následně proběhla volba místopředsedy a tajemníka Společnosti.
Místopředsedou byl zvolen Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
Tajemníkem byl zvolen pan Aleš Malý.
Společnost pro orbu má tedy zvolené „staronové“ vedení, které určitě nebude mít v současné složité době lehkou práci. Nezbývá než novému vedení popřát mnoho zdaru a „Rovnou brázdu!“