Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

Pozvánka na Členskou schůzi

Vážení členové Společnosti pro orbu ČR, z.s.,
výbor Společnosti na svém posledním zasedání v souladu se schválenými stanovami rozhodl o svolání Členské schůze Společnosti pro orbu ČR, z.s.
Jednání Členské schůze se bude konat v pátek dne 25. března 2022 od 14.00 hod. v Kruhové hale v areálu ČZU v Praze – Suchdole (Kamýcká 1326, 165 00 Praha-Suchdol, 50.1287314N, 14.3760053E).
Dle čl. 8. odst. 1. bude, kromě schválení Zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2021, na programu volba nových členů výboru Společnosti a členů Kontrolní komise na další čtyřleté období.

Program jednání:
1. Zahájení, přivítání hostů
2. Schválení programu členské schůze
3. Volba komisí (mandátové, návrhové, volební)
4. Zpráva předsedy o činnosti za minulé období
5. Zpráva o hospodaření
6. Zpráva revizní komise
7. Diskuze
8. Volba nového výboru

Přestávka v jednání
9. Zpráva mandátové komise
10. Zpráva volební komise
11. Schválení plánu činnosti na rok 2022
12. Schválení rozpočtu na rok 2022
13. Zpráva návrhové komise
14. Usnesení a závěr

V případě nižší účasti, jak nadpolovičního počtu všech členů Společnosti pro orbu ČR, z.s., bude jednání řádné Členské schůze dne 25. 3. 2022 přerušeno. Další jednání (v souladu se stanovami) bude dne 25.3.2022 pokračovat po 30ti minutové přestávce náhradní Členskou schůzí. Zde bude rozhodovat nadpoloviční většina přítomných v sále, viz stanovy čl.8 odst. 3.
Na Členské schůzi bude možno uhradit členské příspěvky. Při neúčasti lze členské příspěvky uhradit převodem na účet SPO ČR : 020 146 63 09/0800 (nezapomeňte uvést jméno, podle kterého budeme moci identifikovat platbu).
Výbor upozorňuje členy, že v důsledku vládních nařízení a také z důvodu ochrany zdraví členů Společnosti pro orbu, může být operativně změněna forma příp. místo a čas konání Členské schůze. O této skutečnosti budou členové informování na našich www stránkách.
V této souvislosti by výbor ocenil a chtěl by Vás požádat o potvrzení Vašeho předběžného zájmu, že se chcete Členské schůze osobně zúčastnit. Svůj zájem prosím potvrďte mailem na adresu maly.a@centrum.cz.

Pozvánka na Členskou schůzi ve formátu pdf.