Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

V. ročník otevřeného mistrovství Pardubického kraje v orbě

Jak už si příznivci mistrovské orby zvykli, Společnost pro orbu ČR, z.s. organizuje příp. se podílí na organizaci krajských a celorepublikových mistrovství v orbě. Ani rok 2023 není výjimkou. V sobotu 8.7. 2023 se můžeme u soutěžních parcel potkat na 7. Mistrovství Ústeckého kraje v orbě a 30.9. 2023 pak na již 50. ročníku Mistrovství České republiky v orbě v Chrudimi.
Malou „ochutnávkou“ soutěžní orby a zároveň i pozvánkou na MR pro odbornou veřejnost byl také jubilejní 5. ročník otevřeného mistrovství Pardubického kraje v orbě, který byl součástí odborného doprovodného programu celostátní přehlídky polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstavy zemědělské techniky „Naše pole“ 2023 v Nabočanech (okr. Chrudim). Leták s programem můžete stáhnout zde. Oráčské „klání“ proběhlo během druhého dne přehlídky, ve středu 14. června 2023 v těsné blízkosti výstavního areálu. Krajské mistrovství tak získalo velmi pěkné a jedinečné zázemí pro soutěž a slavnostní zahájení a vyhlášení výsledků.

Pozorný čtenář letáku nebo návštěvník výstavy jistě zaznamenal, že se organizátorům podařila jedinečná věc. Na jednom pozemku se během dvou dní uskutečnily dvě oráčské soutěže. V úterý proběhlo na pozemku 2. česko-slovenské mistrovství v orbě koňmi a ve středu 5. ročník otevřeného mistrovství Pardubického kraje v orbě.
Nyní nám dovolte, abychom Vás stručně seznámili s průběhem celého krajského mistrovství. Vlastnímu mistrovství předcházela dlouhodobá příprava, na které se kromě členů výboru Společnosti pro orbu podílela Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim, vydavatelství ProfiPress, generální partner MR firma Cerea a.s. a spousta dalších pomocníků, kterým patří zvláštní poděkování.
Finále příprav vyvrcholilo v úterý odpoledne, kdy bylo pod dohledem Ing. Petráska a Ing. Neuderta za pomocí členů Společnosti pro orbu, pedagogů a studentů SŠZ a VOŠ Chrudim, vyměřeno, „vykolíkováno“ 11 soutěžních parcel. Je třeba říci, že soutěžní pozemek byl od zemědělského podniku dobře připraven. Pozemek byl rovný, bez vyjetých kolejí, s nízkým porostem obilniny. V důsledku sucha byl povrch sice tvrdší, pod povrchem byla půda suchá, hůře se drobila.
5. ročník otevřeného mistrovství Pardubického kraje v orbě byl pojat jako jednodenní akce. Ve středu ráno dostali soutěžící ještě možnost si zatrénovat a nastavit pluhy na místní podmínky. V 10:15 hodin však byli všichni připraveni a seřazeni na vyhrazené ploše v areálu výstavy nedaleko od hlavní tribuny. Původní plán příjezd až před samotnou tribunu jsme museli operativně, z důvodu velké prašnosti, změnit. Zahájení mistrovství a losování parcel proběhlo na centrálním podiu. Před vlastním losováním sdělil předseda společnosti Ing. Cholenský oráčům, jejich doprovodu, rozhodčím a spoluorganizátorům organizační pokyny a program mistrovství. Předseda společnosti pro orbu pozval na podium náměstka ministra zemědělství pana Ing. Miroslava Skřivánka, Ph.D. Pan náměstek všechny pozdravil, zdůraznil význam orby, popřál mnoho zdaru soutěžícím a ujal se čestného úkolu losování startovních čísel. Vše bylo zakončeno společným zpěvem písně „Ach synku, synku..“, za doprovodu harmoniky studenta SŠZ a VOŠ Chrudim. Krátké video můžete zhlédnout zde:

Z 11 přihlášených nakonec přijelo do Nabočan 10 oráčů, z nichž byli 2 oráči úplnými nováčky a soutěžně orali poprvé. Startovní listinu můžete stáhnout zde. Po úvodních proslovech předsedy Společnosti pro orbu ČR pana Ing. Jana Cholenského byla vyhlášena hloubka orby. Pak již nic nebránilo tomu, aby mohl být 5. ročník otevřeného mistrovství Pardubického kraje v orbě zahájen.

Ve společném průvodu se všechny orebné soupravy přemístili na nedaleký soutěžní pozemek, kde se přesně v 11:00 na nově zrestaurované Avii objevila zelená vlajka a bylo odstartováno. Vlastní oráčské klání začalo „naorávkou“ tj. jedna souvislá stejnoměrná, přímočará brázda ve všech částech prooraná, vyoraná z výchozího bodu. Po naorávce byla vyhlášena krátká pauza, ve které sbor rozhodčích posoudil, jak se tato dílčí část soutěžícím povedla.

Po vyhodnocení naorávky pokračovala soutěž již bez přerušení až do samotné poslední brázdy tzv „závěru“. Soutěž se těšila poměrně velké divácké kulise. Soutěžící opravdu divákům ukázali, jak má orba vypadat. A bylo vidět, že do Nabočan přijeli opravdu „páni oráči“. Uznání si zvláště zaslouží „nováčci“, kteří se rozhodně mezi „ostřílenými borci“ neztratili.

To, že na krajské mistrovství přijeli opravdu mistři oráči, dokumentuje i výsledková listina, kde je vidět, že bodové rozdíly mezi oráči byly opravdu minimální. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo opět na hlavní tribuně, před kterou tentokrát všichni oráči dorazili se svými „závodními stroji“. Výsledkovou listinu můžete stáhnout zde.

V kategorii klasický pluh, zvítězil pan Oldřich Malý. Na druhém místě skončil Jan Dlabal a třetí byl student zemědělské školy v Chrudimi Vlastimír Šorma.

V kategorii otočný pluh se mistrem Pardubického kraje pro rok 2023 stal Antonín Nevídal. Druhé místo obsadil „domácí oráč“ Luboš Netolický a třetí místo obsadil Petr Macháček.
V soutěži „Veteránů“ tedy v kategorii orby s historickou technikou, byl jako nejlepší oráč a mistrem kraje vyhlášen pan Josef Novák, který však jako jediný oral s taženým historickým pluhem Landsberg. Na pěkném druhém místě se umístil pan Pavel Kocourek.

Na závěr je třeba říci, že v Nabočanech proběhlo velmi povedené krajské mistrovství, kdy pořadatelům přálo i počasí. Úroveň orby byla na dané podmínky suché půdy velmi dobrá, na čemž se shodli všichni rozhodčí.
Ještě jednou všem vítězům gratulujeme a doufáme, že se všichni znovu potkáme na 50. ročníku Mistrovství České republiky v orbě 30.9. 2023 v nedaleké Chrudimi.