Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

Vážení příznivci soutěžní orby,
jménem Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně si Vás dovolujeme pozvat na tradiční prohlídku polních pokusů MendelSun spojenou s ukázkami zemědělské techniky.
Akce MendelSun 2022 se bude konat 1. 9. 2022 na Polní pokusné stanici v Žabčicích.
Zahájení proběhne v 9 00 hod v prostoru u vjezdu do areálu Polní pokusné stanice. Akce proběhne formou praktických ukázek přímo na poli. Pro vozidla bude vyhrazeno parkování na zatravněné ploše. Občerstvení pro účastníky bude zajištěno.
Oficiální pozvánku na akci MendelSun 2022 si můžete stáhnout zde.
Během akce budou formou posterů a komentovaných prohlídek prezentována témata:  • Odrůdové pokusy kukuřice, čirok, slunečnice a sója
  • Integrovaná ochrana rostlin
  • Výživa a hnojení kukuřice
  • Využití superabsorpčních polymerů k ošetření osiva
  • Technologie pěstování kukuřice s podsevovými plodinami
  • Pásové zpracování půdy praktická ukázka
  • Meziplodiny a jejich využití v suchých oblastech

Na polním dni proběhnou také prezentace firem spolupracujících s AF MENDELU.
Organizační tým akce se těší se na setkání s Vámi.