Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

8. Mistrovství Ústeckého kraje v orbě

Ani v roce 2024 nebyli příznivci soutěžní orby ochuzeni o setkání u soutěžních parcel v Ústeckém kraji. Setkání se uskutečnilo o víkendu 18. 5. 2024 a to na již 8. Mistrovství Ústeckého kraje v orbě. Jak jsme naznačili v minulém příspěvku publikovaném na našich internetových stránkách, letošní ročník měl být původně v Kašticích. Bohužel původně vybraný soutěžní pozemek v této lokalitě nebyl nakonec k dispozici a pořadatelé byli postaveni před velký problém. Konání mistrovství bylo vážně ohroženo. Naštěstí se náhradní pozemek našel. Gymnázium a Střední odborná škola v Podbořanech na základě dlouhodobé dobré spolupráce se spolupořadateli operativně nabídla pozemek, který využívá v rámci odborné přípravy studentů. 8. MUK tak nakonec „zakotvilo“ na okraji Podbořan. Záštitu nad konáním akce přijalo město Podbořany a Krásný Dvůr a také hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.
Díky partě nadšenců ze Zetor týmu Míly Vaňourka a Hasičů Krásný Dvůr, ve spolupráci se Spolkem podřipských oráčů, GSOŠ Podbořany se podařilo připravit soutěžní pole, vytýčit parcely, upravit prostor pro parkování. Vše koordinoval předseda Spolku a člen Společnosti pro orbu Ing. Ondra. Výstavu techniky, jednání s vystavovateli, grafické práce zajišťovala Agentura MSP. Jako vždy bylo velice dobře připraveno i zázemí pro oráče (ubytování, depo, …), rozhodčí, hosty.
To je důvod, že jsou mistrovství v Ústeckém kraji velmi oblíbená. Svědčí o tom i množství přihlášených. Z původního avizovaného počtu 26 přihlášených nakonec do Podbořan dorazilo 24 oráčů.
Od minulého ročníku se možná začíná rozvíjet nová tradice. Soutěžící pan Oldřich Malý, který do Podbořan přijel z největší dálky z Starého Města u Uherského Hradiště, ani tentokrát nejel „na prázdno“ a kromě traktoru Zetor 25K a pluhu ROSS PH4-013 přivezl do Podbořan jaguára amerického, velblouda dvouhrbého a antilopu impala. Diváci tak kromě čtyřkolových krasavců mohli obdivovat i kovové krasavce čtyřnohé. Tyto nádherné exponáty přivezl z Kovozoo Staré Město. Tato jedinečná kovová zoo, která vznikla 21.4.2012, se nachází v zajímavém a netradičním prostředí zrekonstruovaného areálu bývalého cukrovaru ve Starém Městě u Uherského Hradiště.

foto: Š. Švejdová
foto: L. Neudert
foto: L. Neudert

Pořadatelé v čele s Ing. Zdenkem Ondrou nezaháleli a tak byl v pátek pozemek připraven. Největší starost dělala předpověď počasí. Dnes již můžeme říci, že 8. ročník krajské orby Ústeckého kraje dne 18. května 2024 zaznamenal diametrálně odlišné počasí oproti roku 2023, kdy se krajská orba konala v Dušníkách a teploměr atakoval 30º celsia.
Vraťme se však ještě na začátek. Soutěž začala 17. 5. 2024 v 9 hod. rozpravou hlavního organizátora k soutěžícím, kde byly sděleny soutěžícím úkoly v nadcházejícím povinném tréninku. Oficiální trénink byl zahájen a tak většina soutěžících pilně na vyhrazené části pozemku trénovala, postupně vystavovatelé naváželi techniku.


foto: L. Neudert

foto: L. Neudert

Nabitý páteční program byl zakončen Slavnostním losováním parcel v prostorách školní jídelny Gymnázia a Střední odborné školy v Podbořanech. Po úvodních zdravicích předsedy Spolku podřipských oráčů a předsedy Společnosti pro orbu, který všechny pozval na 51. Mistrovství České republiky v orbě, přivítal všechny účastníky také ředitel školy pan Ing. Bc. Jiří Marhold. Po té již následovalo losování parcel. Startovní listinu oráčů můžete stáhnout zde. Po rozdělení všech startovních čísel následoval další odborný program, Ing. Zdeněk Ondra seznámil přítomné s organizací následujícího soutěžního dne. Vysvětlil, jak bude probíhat řazení v depu a společný přejezd techniky na soutěžní pozemek, řazení před tribunou a následné rozjezdy na soutěžní parcelky. Shrnul časový plán s důrazem na důležité časy začátků a konců oreb a další důležité organizační pokyny. Na závěr vydařeného dne se rozproudila bohatá diskuse na téma soutěžní orba.


foto: Horákovi

V sobotu 18.5.2024 v ranních hodinách se celá skupina přesunula na již připravené soutěžní pole.


foto: Horákovi

foto: Horákovi

Přesně dle časového plánu se před tribunou seřadili soutěžní soupravy, oráčské týmy, rozhodčí, diváci a mohlo vše začít. Všichni soutěžící i ostatní účastníci byli slavnostně přivítáni starostou Města Podbořany panem Mgr. Bc. Radkem Reindlem a místostarostkou města paní Mgr. Stanislavou Čapkovou. Celé slavnostní zahájení bylo zakončeno společným zpěvem „oráčské hymny - Ach, synku, synku“.


foto: Horákovi

foto: Laurencie Helásková

I přes omezenou výměru celého soutěžního pole (jen 9,3 ha) se této soutěže zúčastnili na pozvání i tři oráči z jiných krajů. V minulosti se například účastnilo několik soutěžících ze sousedního Saska. Na 8. ročník nepřijeli sice oráči, ale do rozhodcovského sboru se zařadili dva němečtí rozhodčí.


foto: Horákovi

foto: Šárka Švejdová

Z mimokrajských soutěžících největší vzdálenost, jak již bylo napsáno, překonal pan Oldřich Malý. Dalším hostujícím soutěžícím byl pan Josef Šťastný z Nymburka. Tento oráč i přes svůj mladý věk, „narodil se v roce 2001“ orat skutečně umí, což předvedl i na Mistrovství České republiky v říjnu loňského roku v Chrudimi, kde se nominoval jako reprezentant České republiky na Mistrovství světa v orbě, které se bude konat 16. - 17. září v Estonském Tartu. Třetím soutěžícím z jiného kraje byl Pavel Kocourek, který jako jediný v kategorii Oupen, přijel z Libreckého kraje, z Rytířské Lhoty. Se svým unikátním traktorem Svoboda DK12 a pluhem Bächer bývá tradičně středem pozornosti přihlížejících diváků.


foto: Horákovi

foto: Horákovi

Zbývajících 21 soutěžících se utkalo o prvenství krajské soutěže.


foto: Horákovi

foto: Horákovi

Vítězem kategorie historická technika 2 radličný klasický nesený pluh se stal pan Ješke Lubomír se ziskem 111 bodů. Vítězem kategorie 2-4 radličných klasických nesených pluhů se stal se ziskem 125,3 bodů pan Josef Šťastný, ale jako mimokrajský se nemohl účastnit soutěže o mistra kraje. Historickou techniku, 2 radličný tažený pluh ovládl pan Vaňourek Miloš a kategorii 2 radličný oboustranný otočný pluh pan Vejvoda Jaroslav. Oficiální výsledkovou listinu můžete stáhnout zde.


foto: Laurencie Helásková

foto: Laurencie Helásková

Pravidla jsou taková, že kdo získá největší počet bodů, stává se MISTREM KRAJE. Pro rok 2024 je to se ziskem 111 bodů pan LUBOMÍR JEŠKE – blahopřejeme.


foto: Laurencie Helásková

Ceny vítězům všech kategorií předal pan Zdeněk Plecitý, předseda výboru pro zemědělství a venkov a zastupitel Ústeckého kraje, který velmi trpělivě čekal na spočítání výsledků, kterého se zhostil jako hlavní rozhodčí Ing. Lubomír Neudert, předseda Společnosti pro orbu ČR, z.s.
Po ukončení soutěžní orby se všichni oráči se svými soupravami seřadili před tribunou. Zde je čekal začátek, pro ústecká krajská mistrovství by se dalo říci, tradičního zakončení orby a to tzv. Spanilou brázdou. Kdy všechny orebné soupravy jedou postupně za sebou a ořou. Pro diváka je to opravdu podívaná. Může tak vidět vše na jednou a porovnat jednotlivé soupravy.


foto: Šárka Švejdová

foto: Laurencie Helásková

Dále je třeba připomenout, že i Ústecký kraj má svého reprezentanta. Pan Michal Kužiel z Bohušovic nad Ohří v kategorii dvouradličný oboustranný otočný pluh bude ve dnech 6. - 7. září 2024 reprezentovat Českou republiku na 39. mistrovství Evropy v orbě Mamirolle ve Francii, což je asi 100 km od Dijonu.
Celou výpravu povede Ing. Zdeněk Ondra, národní kouč a předseda Spolku Podřipských oráčů, který je, spolu s ostatními členy spolku, i hlavní postavou organizace všech krajských soutěží Ústeckého kraje v orbě, za což je všem třeba opravdu velmi poděkovat.
Dovolte nám ještě jednou moc poděkovat vedení Ústeckého kraje, panu hejtmanovi Janu Schillerovi, že převzal nad 8. ročníkem krajské orby záštitu a všem, kteří se podíleli na skvělé přípravě a organizaci této populární soutěže. Dík patří všem sponzorům. Ti, kdo do Podbořan přijeli, určitě nemohli litovat.
Velké poděkování patří i spolku dobrovolných hasičů z obce Krasný Dvůr, pod vedením Miloše Vaňourka, zastupitelům obce Krásný Dvůr a členům Traktor Zetor týmu Míly Vaňourka, kteří provedou zpracování pole po soutěži tak, aby mohlo být urovnané předáno zpět poskytovateli GSOŠ v Podbořanech.
Ještě jednou všem vítězům gratulujeme a doufáme, že se všichni znovu potkáme na 51. ročníku Mistrovství České republiky v orbě 5.10. 2024 v Kunovicích (okr. Uherské Hradiště). Pozvánku můžete stáhnout zde.

Za Společnost pro orbu ČR, z.s.
Lubomír Neudert, Roman Apeltauer a Zdeněk Ondra