Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

Opustil nás Jan Rukavička

Vážení příznivci soutěžní orby,
s hlubokým zármutkem přinášíme smutnou zprávu, že pozemský oráčský svět opustil, kamarád, trenér, učitel, ale hlavně vynikající člověk v soutěžní orbě pan Jan Rukavička.
Pana Jana Rukavičku budeme mít spojeného s jeho přátelským, klidným a laskavým vysoce profesionálním přístupem. Patřil ke skupině lidí, kteří se snažili a snaží pozvednout úroveň zpracování půdy, orby, hospodaření v krajině.
Z pohledu mého, ale i SOČR budu na Honzu vzpomínat jako na odborníka, profíka v oboru, trpělivého učitele, kamaráda, který se zapsal nejednou jako nositel, poskytovatel praktických oráčských dovedností na rodné Vysočině, ale jako člověka, který působil v oráčském světě republikového-světového rozměru.
Velice rád bych připomněl naši první společnou asi i trochu průkopnickou cestu na mistrovství Evropy v orbě do Belgie. A i zde pro nás v neznámém prostředí byl úžasným reprezentantem klidu, odborných znalostí a oráčské praxe.

Takového jsme ho znali doma na desítkách mistrovství v orbě, v přípravě na soutěže v práci se studenty, kamarády, oráči.

Bude nám chybět, ale žiji v naději, že mnoho předal a vychoval plno šikovných hospodářů, kteří nesou jeho skromnost, šikovnost, klid, praxi a rozum dál.
Čest jeho památce.

Za výbor Společnosti pro orbu
Jan Cholenský

Poslední rozloučení se uskuteční v Častrově v pátek dne 10. 2. 2023 ve 15.00 hodin.
Smuteční oznámení