Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

Při 23. ročníku zemědělské výstavy Naše pole, které tradičně pořádá zemědělské Nakladatelství a Vydavatelství Profi Press Praha v Nabočanech u Chrudimi, se v úterý 13. června uskutečnil již 2. ročník slibně se rozvíjející soutěže v orbě koňmi. Je to další soutěž (spolu s Mistrovstvími ČR a soutěží O ruchadlo bratranců Veverkových v Pardubicích), která umožňuje oráčům s koňmi ukázat svůj um a mistrovství v této původně pracovní činnosti selského stavu a nynější vlastně sportovní disciplíně. V letošním ročníku soutěžilo celkem 8 párů koní, dva ze Slovenska a šest z ČR. Hlavním smyslem tohoto mezistátního klání je zachovat vztahy se slovenskými oráči (např. Martin Veterník z Martina byl před několika roky úspěšným soutěžícím na MČR v orbě v Přerově). Recipročně se pak jako též druhý ročník Slovensko-českého mistrovství v orbě koňmi na Slovensku koná podobná soutěž (opět pod patronací slovenské redakce zmíněného Vydavatelství).

Vítězem letošního ročníku se stal Oskar Sněhota (CZ) se 107 b. (ze 130 možných), druhým a třetím byli Lubomír Chromec 101 b. a Lukáš Šulák 95 b. (oba SK) a na dalším (z rozhodnutí rozhodčích všichni na čtvrtém místě) pak Petr Sitte 93 b., František Dobrovolný 92 b., Ladislav Vydra 77 b. Z důvodu velmi utuženého povrchu vylosované soutěžní parcely Václav Wimmer s kladrubskými vrankami orbu nedokončil a rovněž tak, a to z důvodu bezpečnosti i Josef Hradec. Jeho pár tvoří plemenní hřebci, kteří jsou uprostřed připouštěcího období a jejich temperament byl tak mezi ostatními (cizími) koňmi méně zvladatelný. Ladislav Vydra (ročník 1946!) byl vyhodnocen jako nejstarší účastník. Současně proběhla pod patronací Asociace svazů chovatelů koní ČR také chovatelská přehlídka koní pro hospodářské využití a jejím vítězem se stalo spřežení chladnokrevných klisen Arnika a Maja Old. Petra Sitteho. Posuzovateli jak orby, tak i této přehlídky byli za ČR emeritní dlouholetý prezident ASCHK ČR MVDr. Jaroslav Dražan a za SR doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc. ze Slovenské poĺnohospodárske univerzity v Nitře. Pro ještě větší propagaci koní jako hospodářských zvířat na této převážně „technické“ výstavě pan Wimmer zapřáhl svoje starokladrubské vranky (jako zástupkyně naší národní kulturní památky a jediného českého původního plemene) do stylového pěkného kočáru.

Závěrem lze říci, že se těmito dvěma akcemi s koňmi v rámci zemědělské výstavy Naše pole zavádí a slibně rozvíjí další seznamování veřejnosti s touto tradiční pracovní operací v zemědělství a také činností spojenou s živými tvory-koňmi. Následný den 14. června zde proběhlo Mistrovství Pardubického kraje v orbě traktory, uspořádané Společností pro orbu ČR.

Ing. Jan Navrátil, CSc., člen Výboru SOČR.