Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

Vážení členové Společnosti pro orbu ČR, z.s.,

jsou situace v životě, které si člověk nemůže dopředu naplánovat, proto se na Vás během krátké doby již potřetí obracíme s pozvánkou na Členskou schůzi.
Jak jste byli informováni nebo jste se dočetli na našich www stránkách, na konci minulého týdne nás nečekaně navždy opustil dlouholetý člen Společnosti a předseda Kontrolní komise pan Ing. František Maixner.
Poslední rozloučení bude v pátek 3.12. 2021 a koliduje tak s naplánovanou Členskou schůzí. Protože bychom se s našim kolegou, kamarádem a nadšencem pro soutěžní orbu v klidu a důstojně rozloučili, příp. umožnili účast na obřadu dalším členům Společnosti, rozhodl Výbor Společnosti pro orbu o přesunutí Členské schůze na jiný termín.
Nový termín konání Členské schůze byl stanoven na čtvrtek 9. 12. 2021 od 14 hodin. Jednání Členské schůze bude řídit předseda Společnosti z Kruhové haly v areálu ČZU v Praze – Suchdole (Kamýcká 1326, 165 00 Praha-Suchdol, 50.1287314N, 14.3760053E).

Připojit se můžete na adrese: https://meet.jit.si/Spole%C4%8Dnostproorbu-%C4%8Clensk%C3%A1sch%C5%AFze3.prosince2021

Program jednání zůstává beze změn. Ačkoliv se schůze koná na konci roku 2021, vztahuje se k účetnímu roku 2020, stejně jako zpráva o činnosti společnosti, jak požadují stanovy v čl. 8. odst.1.

1) Zahájení a volba komisí
2) Zpráva předsedy o činnosti za minulé období
3) Zpráva o hospodaření
4) Zpráva Kontrolní komise
5) Schválení plánu činnosti a rozpočtu na rok 2021
6) Různé a diskuse
7) Zpráva návrhové komise
8) Usnesení a závěr

V případě nižší účasti, jak nadpolovičního počtu všech členů Společnosti pro orbu ČR, z.s., bude jednání řádné Členské schůze dne 9. 12. 2021 přerušeno. Další jednání (v souladu se stanovami) bude dne 9. 12. 2021 pokračovat po 30 minutové přestávce náhradní Členskou schůzí. Zde bude rozhodovat nadpoloviční většina přítomných v sále, viz stanovy čl.8 odst. 3.
Členské příspěvky za rok 2021 lze uhradit převodem na účet SO ČR : 020 146 63 09/0800 (nezapomeňte uvést jméno, podle kterého budeme moci identifikovat platbu).

Pozvánka na Členskou schůzi ve formátu pdf