Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

Vážení členové Společnosti pro orbu ČR, z.s.,

dne 25.11. na svém mimořádném zasedání výbor Společnosti operativně rozhodl, že vzhledem k nepříznivé situaci, která nastala v důsledku šíření Covid 19 a s tím souvisejících vládních opatření a také z důvodu ochrany zdraví našich členů, bude změněna forma Členské schůze na on-line.
Jednání Členské schůze bude řídit předseda Společnosti z Kruhové haly v areálu ČZU v Praze – Suchdole (Kamýcká 1326, 165 00 Praha-Suchdol, 50.1287314N, 14.3760053E).

Připojit se můžete na adrese: https://meet.jit.si/Spole%C4%8Dnostproorbu-%C4%8Clensk%C3%A1sch%C5%AFze3.prosince2021

Program jednání zůstává beze změn. Ačkoliv se schůze koná na konci roku 2021, vztahuje se k účetnímu roku 2020, stejně jako zpráva o činnosti společnosti, jak požadují stanovy v čl. 8. odst.1.

1) Zahájení a volba komisí
2) Zpráva předsedy o činnosti za minulé období
3) Zpráva o hospodaření
4) Zpráva Kontrolní komise
5) Schválení plánu činnosti a rozpočtu na rok 2021
6) Různé a diskuse
7) Zpráva návrhové komise
8) Usnesení a závěr

V případě nižší účasti, jak nadpolovičního počtu všech členů Společnosti pro orbu ČR, z.s., bude jednání řádné Členské schůze dne 3. 12. 2021 přerušeno. Další jednání (v souladu se stanovami) bude dne 3.12.2021 pokračovat po 30ti minutové přestávce náhradní Členskou schůzí. Zde bude rozhodovat nadpoloviční většina přítomných v sále, viz stanovy čl.8 odst. 3.
Členské příspěvky za rok 2021 lze uhradit převodem na účet SO ČR : 020 146 63 09/0800 (nezapomeňte uvést jméno, podle kterého budeme moci identifikovat platbu).

Pozvánka na Členskou schůzi ve formátu pdf