Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

Vážení členové Společnosti pro orbu ČR, z.s.,

výbor Společnosti na svém posledním zasedání o svolání Členské schůze Společnosti pro orbu ČR, z.s.
Jednání Členské schůze se bude konat v pátek dne 16. února 2023 od 12.30 hod. v Kruhové hale v areálu ČZU v Praze – Suchdole (Kamýcká 1326, 165 00 Praha-Suchdol, 50.1287314N, 14.3760053E).

Program jednání:
1. Zahájení, přivítání hostů
2. Schválení programu členské schůze
3. Volba komisí (mandátové, návrhové)
4. Zpráva předsedy o činnosti za minulé období 5. Zpráva o hospodaření
6. Zpráva Kontrolní komise
7. Diskuze
8. Zpráva mandátové komise
9. Schválení plánu činnosti na rok 2024
10. Schválení rozpočtu na rok 2024
11. 70. MS v orbě – Praha 2025 – stav příprav
12. Zpráva návrhové komise
13. Usnesení a závěr

V případě nižší účasti, jak nadpolovičního počtu všech členů Společnosti pro orbu ČR, z.s., bude jednání řádné Členské schůze dne 16. 2. 2024 přerušeno. Další jednání (v souladu se stanovami) bude dne 16. 2. 2024 pokračovat po 30minutové přestávce tj. ve 13.00 hod. náhradní Členskou schůzí. Zde bude rozhodovat nadpoloviční většina přítomných v sále, viz stanovy čl.8 odst. 3.
Na Členské schůzi bude možno uhradit členské příspěvky. Při neúčasti lze členské příspěvky uhradit převodem na účet SPO ČR : 020 146 63 09/0800 (nezapomeňte uvést jméno, podle kterého budeme moci identifikovat platbu).

Pozvánka na Členskou schůzi ve formátu pdf