Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

Vážení členové Společnosti pro orbu ČR, z.s.,

výbor Společnosti na svém posledním zasedání konaném 3.11. 2021 v souladu se schválenými stanovami rozhodl o svolání Členské schůze Společnosti pro orbu ČR, z.s.
Jednání Členské schůze se bude konat v pátek dne 3. prosince 2021 od 13.00 hod. v Kruhové hale v areálu ČZU v Praze – Suchdole (Kamýcká 1326, 165 00 Praha-Suchdol, 50.1287314N, 14.3760053E).

Ačkoliv se schůze koná na konci roku 2021, vztahuje se k účetnímu roku 2020, stejně jako zpráva o činnosti společnosti, jak požadují stanovy v čl. 8. odst.1.
Program jednání:

1) Zahájení a volba komisí
2) Zpráva předsedy o činnosti za minulé období
3) Zpráva o hospodaření
4) Zpráva Kontrolní komise
5) Schválení plánu činnosti a rozpočtu na rok 2021
6) Různé a diskuse
7) Zpráva návrhové komise
8) Usnesení a závěr

V případě nižší účasti, jak nadpolovičního počtu všech členů Společnosti pro orbu ČR, z.s., bude jednání řádné Členské schůze dne 3. 12. 2021 přerušeno. Další jednání (v souladu se stanovami) bude dne 3.12.2021 pokračovat po 30minutové přestávce náhradní Členskou schůzí. Zde bude rozhodovat nadpoloviční většina přítomných v sále, viz stanovy čl. 8 odst. 3.
Na Členské schůzi bude možno uhradit členské příspěvky na rok 2021. Při neúčasti lze členské příspěvky za rok 2021 uhradit převodem na účet SO ČR: 020 146 63 09/0800 (nezapomeňte uvést jméno, podle kterého budeme moci identifikovat platbu). Výbor upozorňuje členy, že v důsledku šíření koronaviru Covid 19 a případně s tím souvisejících vládních nařízení o omezení pohybu a slučování osob a také z důvodu ochrany zdraví členů Společnosti pro orbu, může být operativně změněna forma příp. místo a čas konání Členské schůze. O této skutečnosti budou členové informování na našich www stránkách.
V této souvislosti by výbor ocenil a chtěl by Vás požádat o potvrzení Vašeho předběžného zájmu, že se chcete Členské schůze osobně zúčastnit. Svůj zájem prosím potvrďte mailem na adresu maly.a@centrum.cz.

Pozvánka na Členskou schůzi ve formátu pdf