Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

49. ROČNÍK MISTROVSTVÍ ČR V ORBĚ
12. ROČNÍK V ORBĚ HISTORICKOU TECHNIKOU

Na přelomu měsíce září a října se „Hlavním městem orby v ČR“ stalo město Zábřeh. V sobotu 1. 10. 2022 zde úspěšně proběhl 49. ročník Mistrovství republiky v orbě a 12. ročník v orbě historickou technikou. Nad konáním této akce převzal záštitu Ministr zemědělství pan Ing. Zdeněk Nekula a hejtman Olomouckého kraje pan Ing. Josef Suchánek. Dovolte nám malé ohlédnutí za zdařilou akcí.

Už od čtvrtka se začali sjíždět oráči s celé republiky, aby mohli v pátek ráno zahájit oficiální trénink. Někteří začali trénovat už i v den příjezdu ve čtvrtek. Oráčské soupravy přiváželi soutěžící na podvalnících nebo kamionech, ale někteří přijeli i po vlastní ose, jako např. oráčský tým z 60 km vzdálené Litomyšle. Tréninkové i soutěžní parcely byly v předstihu vyměřeny, zde odvedl velký kus práce člen výboru pan dr. Kadlček. Pod jeho kontrolou místní oráč a zároveň tajemník Společnosti pro orbu pan Malý vyoral zahlubovací brázdy. Celý prostor pro orbu byl řádně označen a ohraničen, aby byla zajištěna bezpečnost diváků a regulérnost soutěže. Za což patří velký dík členům výboru a jejich pomocníkům z místní Střední školy sociální péče a služeb, která byla spolupořadatelem mistrovství. Během pátečního tréninku se ukázalo, že letošní ročník bude hodně vyrovnaný a o vítězi mohou rozhodnout detaily. Velice sympatické bylo sledovat, jak si budoucí „soupeři“ vzájemně pomáhali, radili a předávali zkušenosti.

Během dne byla navážena technika a instalována výstavní plocha. Byla zdobena tribuna.

Zástupci Střední školy sociální péče a služeb připravili program pro základní školy a školky, které v pátek dopoledne navštívili soutěžní pozemek. Seznámili se zaměřením školy, dozvěděli se něco o pěstování levandule, viděli ukázku výcviku ovčáckých psů a jejich využití při pasení husy domácí. Zástupci Společnosti pro orbu děti seznámili se zásadami šetrného zacházení s půdou a se soutěží v orbě. Nadšení u dětí vzbudilo, když si mohli orbu sami vyzkoušet se soupravou malotraktoru Kubota a pluhu.

Během pátečního tréninku také proběhlo setkání a školení rozhodčích, kteří poctivě prošli tréninkové parcely, zopakovali si kritéria hodnocení, v terénu se seznámili s úskalími, které je při vlastním hodnocení soutěžní orby v tomto roce čekají. Oficiální trénink skončil v 17 hodin a nikdo s oráčů nemusel být penalizován za nedodržení času. Následovala přejímka orebních souprav v depu, kde zástupci Společnosti pro orbu zkontrolovali, zda vybavení odpovídá pravidlům WPO.

Páteční den byl zakončen Společenským večerem a slavnostním losováním parcel v sále místního Katolického domu. Po slavnostním zahájení a přivítání hostů proběhl krátký kulturní program. Předseda Společnosti Ing. Cholenský předal zástupcům SŠSPaS pamětní „Děkovné listy“, jako poděkování za dlouholetou spolupráci a významnou pomoc při organizování a přípravě soutěží v orbě.

Pan předseda Společnosti pro orbu promítl prezentaci o historii soutěžní orby v ČR. A poté vyzval paní ředitelku SŠSPaS v Zábřehu paní Mgr. Kubíčkovou a paní Ing. Kabelovou ze Střední školy zemědělské a Vyšší odborná školy Chrudim jako zástupce spolupořadatele 50. ročníku MR v orbě v roce 2023, aby přišli na pódium. Následně došlo k předání pořadatelství pro SZeŠ Chrudim.

Po té již následovalo slavnostní losování startovních čísel. Nakonec se do Zábřehu sjelo 27 oráčů.

Sobotní chladné a zamlžené ráno vyvolávalo na tvářích pořadatelů naději, že počasí bude celému MR přát, což se také potvrdilo. A celý den nás doprovázelo polojasné počasí, občas se zamračenou, občas se slunečnou oblohou. Sobotní program byl velmi nabitý a tak všichni pořadatelé, oráči a rozhodčí byly na nohou od brzkých ranních hodin. A jak jsou tradičně organizátoři oráčských soutěží v Zábřehu zvyklí vše začíná a často i končí „u kašny“. Toto MR nebylo výjimkou a vše oficiálně začalo v 8:30 hodin slavnostním defilé orebních souprav na Masarykově náměstí.

Oráče, trenéry a přihlížející diváky na náměstí přivítali a pozdravili čestní hosté a pořadatelé. Po krátké zdravici se všichni ve slavnostním průvodu přesunuli na soutěžní pozemek.

Po příjezdu na soutěžní pozemek se všichni oráči, trenéři, rozhodčí, včetně pozemkových, shromáždili před tribunou, aby v 10 hodin mohl být slavnostně zahájen 49. ročník MR v orbě.

Nejprve vše začalo tóny oficiální hymny České republiky, a po té si přítomní nadšenci soutěžní orby mohli společně zazpívat neoficiální „oráčskou hymnu“ oblíbenou píseň T.G. Masaryka „Ach synku, synku …“. Po té moderátoři vyzvali k výstupu na tribunu čestné hosty, kterými byli: Josef Suchánek – hejtman Olomouckého kraje, Jan Šafařík – náměstek hejtmana Olomouckého kraje, Ludmila Kabelová – zástupce ze Střední školy zemědělské a Vyšší odborná školy Chrudim, Stanislava Kubíčková – ředitelka Střední školy sociální péče a služeb Zábřeh, Jan Cholenský – předseda Společnosti pro orbu a František John – starosta města Zábřeh.

Po zdravici čestných hostů vyzval předseda Společnosti pro orbu hlavního rozhodčího pana Lubomíra Neuderta ke složení slavnostního slibu rozhodčích. Za oráče složil slib Aleš Malý. Po té byla vyhlášena hloubka orby pro jednotlivé soutěžní kategorie.

Na závěr pan hejtman prohlásil 49. ročník MR v orbě a 12. ročník orby historickou technikou za zahájený.
Oráči se rozjeli ke svým vylosovaným parcelám dle startovních čísel a připravili se ke startu „naorávky“. Čestní hosté pomocí koňského spřežení s pluhem pod bedlivým dohledem mnoha návštěvníků a příznivců soutěžní orby vyorali 1. slavnostní brázdu.

Přesně v 11 hodin se na stožáru objevila zelená vlajka a mohla začít soutěžní orba prvním úkolem, kterým je tzv. naorávka, což je vlastně dvojbrázdí i více brázdí vytvořené v celé délce budoucího skladu. Na naorávku měli soutěžící 20 minut. Potom jejich výkon zhodnotili rozhodčí, kteří sledují plnost odříznutí skývy po celé délce a šířce brázdy, stejnoměrnost a pěkný vzhled (úhlednost).

Celý den orba probíhala před poměrně početnou diváckou kulisou. Probíhal i doprovodný program, o který se postarali žáci a učitelé Střední školy sociální péče a služeb v Zábřehu a zástupci vystavujících firem a partnerů Společnosti pro orbu. Program obohatila i výstava veteránů.

Jak jsme již napsali v úvodu, letošnímu mistrovství počasí přálo, ale i půdní podmínky byly pro oráče velmi příznivé, proto museli při soutěži vydat poměrně velké množství svého oráčského umu, ale někdy i fyzických sil, aby ve vyrovnané konkurenci soutěžících, která se na 49. ročníku MR v orbě v Zábřehu sešla, uspěli.

O tom jak se oráčský um a nadšení projevilo na výsledné orbě, dohlíželi zkušení rozhodčí, kteří bedlivě sledovali a vyhodnocovali jednotlivá kritéria soutěžní orby.

Velký divácký zájem, ale i podporu fanoušků si užil místní oráč a několikanásobný mistr republiky v orbě otočným oboustranným pluhem pan Aleš Malý, který již před závodem, k lítosti všech pořadatelů a příznivců soutěžní orby, avizoval, že letošní MR bude asi jeho poslední v roli oráče. Snad své rozhodnutí přehodnotí.

Vše se nakonec podařilo a za každým soutěžícím zůstalo zorané pole.

O tom v jaké kvalitě, pak rozhodl sbor rozhodčích a celkové výsledky v podobě Výsledkové listiny můžete stáhnout zde:
Výsledková listina 1
Výsledková listina 2

Orba v Zábřehu je za námi. Můžeme směle říci: „Pěkně jsme to zvorali“. Děkujeme všem zúčastněným, spoluorganizátorům, partnerům a sponzorům. Blahopřejeme vítězům a těšíme se na setkání v Chrudimi 29.9. - 30.9. 2023 na jubilejním 50. ročníku Mistrovství republiky v orbě.

Výbor společnosti pro orbu ČR, z.s.