Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

IV. ročník otevřeného mistrovství Pardubického kraje v orbě

Příznivci mistrovské orby byli v minulosti zvyklí, že Mistrovství České republiky v orbě není jedinou oráčskou akcí, kterou organizuje Společnost pro orbu ČR, z.s. Ani letos tomu není jinak. Společné setkání proběhlo na již 4. ročníku otevřeného mistrovství Pardubického kraje v orbě v sobotu 10. září 2022 v Rosicích (okr. Chrudim) v blízkosti areálu bývalé cihelny na pozemku místního Zemědělského družstva Rosice. Společně s krajským mistrovstvím proběhla v Rosicích tradiční akce „Rosická brázda“.

Soutěžní parcely se nacházely „na dohled“ od areálu bývalé cihelny v Rosicích, kterou obec upravila na tržiště a také na místo setkávání a organizování různých společenských akcí. V budově bývalé cihelny naleznete i galerii a muzeum. V zajímavých prostorech si můžete prohlédnout jak díla výtvarníků z regionu, tak historickou zemědělskou techniku, potřeby běžného života na vesnici a mnoho dalšího. Krajské mistrovství tak získalo velmi pěkné a jedinečné zázemí pro depo, výstavu techniky a slavnostní zahájení a vyhlášení výsledků.
Nyní nám dovolte, abychom Vás stručně seznámili s průběhem celého mistrovství. Vlastnímu mistrovství předcházela dlouhodobá příprava, na které se kromě členů výboru Společnosti pro orbu podílela Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim, obec Rosice, generální partner firma Pekass také firma N.O.P.O.Z.M. s.r.o. z nedalekých Slatiňan, zosobněná jejím ředitelem panem Ing. Novákem, kterému patří zvláštní poděkování.
Finále příprav vyvrcholilo v pátek, kdy od ranních hodin bylo pod bedlivým dohledem Ing. Petráska a Ing. Nováka za pomocí členů Společnosti pro orbu, pedagogů a studentů SŠZ a VOŠ Chrudim, vyměřeno, „vykolíkováno“ 13 soutěžních parcel a také parcely tréninkové. Je třeba zdůraznit, že soutěžní pozemek byl od zemědělského podniku velmi dobře připraven. Pozemek byl rovný, bez vyjetých kolejí po sklizňové technice, s nízkým strništěm, precizně sklizenou slámou. V důsledku nedávných dešťů byl povrch sice vlhčí, postupně osychal, ale pod povrchem byla půda vlahá, výrazně se nelepila a dobře se drobila.
Během dne se postupně do místa konání sjížděli soutěžící se svými pomocníky, navážela se technika a připravovalo zázemí na pozemku. Do začátku oficiálního tréninku byly na pozemku všichni přihlášení soutěžící. Při tréninku jsme tak mohli vidět přípravu již zkušených několikanásobných účastníků oráčské soutěže, ale i úplných „nováčků“, kteří se teprve seznamovali se soutěžní orbou. Úderem 18 hodiny všichni oráči opustili své tréninkové parcely a za začínajícího deště odstavili své „závodní“ stroje v depu. Série srážek přidala na nervozitě pořadatelů, jak to bude zítra.

Losování parcel proběhlo v nedalekých Chroustovicí, kde na místním zámku na internátě odborného učiliště většina účastníků nocovala. Před vlastním losování sdělil předseda společnosti Ing. Cholenský oráčům, jejich doprovodu, rozhodčím a spoluorganizátorům organizační pokyny a program vlastního mistrovství. A pak již následovalo tradiční losování startovních čísel, během něhož se každý oráč stručně představil. Z 13 přihlášených byly 4 oráči úplnými nováčky a soutěžně orali poprvé. Startovní listinu můžete stáhnout zde.

V sobotu ráno dostali soutěžící ještě možnost si zatrénovat, ale od 9 hodin byli připraveni a seřazeni na vyhrazené ploše v areálu cihelny.

Úderem 9:30 vše začalo. Po úvodních proslovech předsedy Společnosti pro orbu ČR pana Ing. Jana Cholenského, starosty obce, zástupců zemědělského podniku a partnerů a po představení jednotlivých oráčů početnému publiku, složili zástupci oráčů a rozhodčích slavnostní slib. Pak již nic nebránilo tomu, aby mohl být 4. ročníku otevřeného mistrovství Pardubického kraje v orbě zahájen.

Ve společném průvodu se všechny orebné soupravy přemístili nedaleký na soutěžní pozemek, kde se přesně v 10:30 na přistaveném manipulátoru objevila zelená vlajka a bylo odstartováno. Vlastní oráčské klání začalo „naorávkou“ tj. jedna souvislá stejnoměrná, přímočará brázda ve všech částech prooraná, vyoraná z výchozího bodu. Po naorávce byla vyhlášena krátká pauza, ve které sbor rozhodčích posoudil, jak se tato dílčí část soutěžícím povedla.

Po vyhodnocení naorávky pokračovala soutěž již bez přerušení až do samotné poslední brázdy tzv „závěru“. Soutěž se těšila poměrně velké divácké kulise. Soutěžící opravdu divákům ukázali, jak má orba vypadat. A bylo vidět, že se do Rosic sjeli opravdu „páni oráči“. Uznání si zvláště zaslouží „nováčci“, kteří se rozhodně mezi „ostřílenými borci“ neztratili.

To, že na krajské mistrovství přijeli opravdu mistři oráči, dokumentuje i výsledková listina, kde je vidět, že bodové rozdíly mezi oráči byly opravdu minimální. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo za aplausu mohutného publika několika stovek účastníků celodenní akce. Výsledkovou listinu můžete stáhnout zde.

V kategorii klasický pluh, zvítězil pan Jan Dlabal. Na druhém místě skončil Josef Šťastný a třetí byl nováček ve startovním poli student zemědělské školy v Chrudimi Vlastimír Šorma.

V kategorii otočný pluh se mistrem Pardubického kraje pro rok 2022 stal Petr Šteidl. Druhé místo obsadil Michal Kužiel a třetí místo obsadil další „nováček – domácí oráč“ Luboš Netolický.
V soutěži „Veteránů“ tedy v kategorii orby s historickou technikou, byl jako nejlepší oráč a mistrem kraje vyhlášen Oldřich Malý, který závodil také poprvé. Na pěkném druhém místě se umístil pan Pavel Kocourek a třetí místo si „vyoral“ Jan Vašulín. Je třeba připomenout, že na celkovém čtvrtém místě v této kategorii se umístil pan Josef Novák, který však jako jediný oral s taženým historickým pluhem Landsberg.
Na závěr je třeba říci, že v Rosicích proběhlo velmi povedené krajské mistrovství, kdy pořadatelům nakonec přálo i počasí, protože pršet začalo, až když se všichni oráči zdárně vrátili s pole do depa. Úroveň orby byla velmi dobrá, na čemž se shodli všichni rozhodčí.
Ještě jednou všem vítězům gratulujeme a doufáme, že se všichni znovu potkáme na 49. ročníku Mistrovství České republiky v orbě 30.9. a 1.10. 2022 v Zábřehu.

Výsledková listina