Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

I. ročník otevřeného mistrovství Plzeňského kraje v orbě

Příznivci mistrovské orby byli v minulosti zvyklí, že Mistrovství České republiky v orbě, které se letos konalo 1. října 2022, není jedinou oráčskou akcí, kterou organizuje Společnost pro orbu ČR, z.s. Ani letos tomu není jinak. Po složitém období způsobeném šířením nemoci Covid-19 a opatřeními proti němu v letošním roce již Společnost pro orbu navázala na svůj záměr organizovat kromě mistrovství republiky i krajská mistrovství v orbě.
A tak měl letošní podzim výbor Společnosti a někteří oráči a jejich trenéři velmi „perný“ měsíc. Vše začalo na již 4. ročníku otevřeného mistrovství Pardubického kraje v orbě v sobotu 10. září 2022 v Rosicích (okr. Chrudim) a v tom samém termínu proběhl i 6. Mistrovství Ústeckého kraje v orbě v Krásném Dvoře. Obě akce se těšili velkému zájmu návštěvníků a proběhly velmi úspěšně. V září též proběhlo v Irsku 67. MS v orbě, kterého se Česká republika také účastnila. Na přelomu září a října se příznivci soutěžní orby sešli na MR v Zábřehu. Hned týden potom „kvarteto soutěží v orbě“ finišovalo na historicky 1. otevřeném mistrovství Plzeňského kraje v orbě, které se konalo v Klatovech.

To, že se historicky 1. otevřené mistrovství Plzeňského kraje bylo letos organizováno právě v Klatovech mělo své důvody. Letos to bylo právě 10. let, co se v Klatovech uskutečnilo 39. MR v orbě a druhý důvod byl ten, že zdejší Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy, která byla spoluorganizátorem mistrovství, v letošním roce slaví 150 let od svého založení. Organizátoři oslav 150 let založení školy si uvědomili, že historie školy jde vlastně v ruku v ruce i s historií orby, jak ji vnímáme dnes. Protože bratranci Veverkové „dali“ světu ruchadlo pouze o 50. let dříve než byla škola založena. Stejně jako před 150 lety i dnes je kvalitně zorané pole známkou a vizitkou dobrého hospodáře. S touto myšlenkou byla soutěž v orbě zařazena do třídenních oslav tohoto významného mezníku v životě „klatovské zemědělky“.

8. 10. 2022 ráno se na pozemku, který obhospodařuje školní statek sešlo celkem 16 oráčů, kteří soutěžili v různých kategoriích. A i zde mohla početná skupina návštěvníků v souladu s motem oslav založení školy vlastně na vlastní oči vidět průřez historie orby.

Mohli porovnat, jak se lišila a jak náročná byla orba koňmi, přes orbu historickou technikou a až po ukázku orby s nejnovějšími pluhy. Soutěž v orbě byla doplněna i výstavou nejmodernější zemědělské techniky. Zajímavý byl i další doprovodný program, který během velmi vydařeného dne probíhal.

Průběh akci si můžete připomenout na krátkém videu:

Na závěr skupina rozhodčích zhodnotila, jak se který oráč vyrovnal s místními půdními podmínkami a jak se mu podařilo naplnit přísná kritéria soutěžní orby.

Jak rozhodčí rozhodli, se diváci dozvěděli při slavnostním vyhlášení vítězů jednotlivých soutěžních kategorií. Mistrem Plzeňského kraje pro rok 2022 se stal pan Milan Želinský. Celkové výsledky v podobě Výsledkové listiny můžete stáhnout zde.

Děkujeme všem zúčastněným, spoluorganizátorům, partnerům a sponzorům. Ještě jednou všem vítězům gratulujeme a těšíme se na setkání při dalším mistrovství v orbě.

Výbor Společnosti pro orbu ČR, z.s.