Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

Připravujeme jubilejní 50. ročník MR v orbě

49. ročník Mistrovství republiky v orbě a tři krajská mistrovství (Pardubický, Ústecký a Plzeňský kraj) mám úspěšně za sebou. Mohli bychom tedy v klidu, obrazně řečeno, „zazimovat pluhy“. To však není úplně možné. Příští rok čeká Společnost pro orbu významné jubileum. Budeme organizovat již 50. ročník Mistrovství republiky v orbě.

S vědomím toho, že máme za sebou půl stoletou historii pořádání oráčských klání, na která často společně vzpomínáme. Některá byla velmi úspěšná, některá méně. Většinou nebyla chyba na straně organizátorů, ale toho, co zatím nemůžeme ovlivnit, což je počasí. Paradoxem je to, že ta mistrovství, na kterých jsme „zmokli“, kde jsme museli tahat techniku a diváky doslova z bahna, máme v paměti nejvíce.

Aby se právě jubilejní 50. ročník zapsal do podvědomí příznivců soutěžní orby, jako jeden z těch nejúspěšnějších, podnikl a podniká výbor Společnosti pro orbu celou řadu jednání a přípravných prací. Pro jubilejní ročník byla vybrána lokalita, která leží, dalo by se říci, ve „středu“ České republiky, v Chrudimi.

Hlavním spolupořadatelem bude místní Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim. Historie školy sahá až do roku 1862, kdy byla založena. O rok později tedy v roce 1863 byl založen i Školní statek. Vznik školního statku vyvolala potřeba doplnění získaných teoretických znalostí o praktickou výuku studentů. Svou polohou, půdními a klimatickými podmínkami patří statek do řepařské výrobní oblasti. Hlavními pěstovanými plodinami jsou obiloviny, cukrová řepa, kukuřice na zrno, řepka olejná a krmné plodiny. Školní statek obdělává aktuálně 390 ha zemědělské půdy, z toho je 13 ha trvalých travních porostů zbytek tvoří orná půda.

Právě na jednom pozemku Školního statku, na dohled od města Chrudim, se bude 30. září 2023 konat jubilejní 50. ročník Mistrovství republiky v orbě.

Pozemek byl vybrán záměrně s ohledem na polohu, přístup, má výměru ccc. 30 ha, což zaručuje dostatek prostoru pro vlastní soutěž, trénink i výstavu techniky a doprovodný program. Půda na pozemku je hlinitá, humózní s hlubokým profilem. V současné době je na pozemku porost pšenice ozimé, který je velice dobře založen, je pěkně zapojený a pokud se podržíme okřídleného „Jak zaseješ, tak sklidíš“, dává tak předpoklad pro dobře připravený pozemek pro konání mistrovství.