Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

5. ročník Mistrovství Ústeckého kraje v orbě

Spolek podřipských oráčů,z.s. a Společnost pro orbu ČR,z.s. ve spolupráci se zemědělskou společností KLUK Dušníky s.r.o. a obcí Dušníky uspořádali 5. ročník Mistrovství Ústeckého kraje v orbě, které se konalo v sobotu 18.9.2021 od 10 hodin na pozemku zemědělské. společnosti KLUK Dušníky s.r.o. Nad celým mistrovstvím převzalo záštitu město Roudnice nad Labem.

Mistrovství Ústeckého kraje v orbě se v letošním roce zúčastnilo celkem 18 soutěžících oráčů v šesti kategoriích. Soutěže v orbě na krajské úrovni se v Ústeckém kraji již stávají tradicí. Žádný z krajů v naší republice se nemůže pochlubit takovou četností pořádání krajských soutěží jaká je právě v Ústeckém kraji. Na tuto skutečnost je náležitě pyšný i bývalý hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček, který se osobně účastnil posledních třech ročníků, kde též předával ceny vítězům soutěže.

S přibývajícími ročníky tato krajská soutěž získává na popularitě a vzrůstá její úroveň jak po stránce pořadatelské tak i účastí oráčů neboli soutěžících.Tato byť krajská soutěž se oře dle pravidel světové oráčské organizace WPO a je hodnocena sborem fundovaných rozhodčích, kteří sem přijedou ze všech koutů České republiky a většina z nich rozhoduje v nejvyšší národní soutěži – Mistrovství České republiky v orbě a někteří hodnotí i na mezinárodních soutěží ME a MS. Akce byla pro oráče a rozhodčí dvoudenní (pátek je povinný trénink a školení rozhodčích). Pro odbornou i laickou veřejnost jen v sobotu. Vše probíhalo za přísných bezpečnostních opatření jak je obvyklé na těchto soutěžích. Každý oráč má svou vylosovanou soutěžní parcelu o velikosti 0,15 ha (šířka 20m x délka 75m) oddělenou na souvrati oplocením od diváků. Samozřejmostí bylo pro návštěvníky, oráče a rozhodčí zajištění občerstvení s možností konzumace vsedě u stolů pod stany. Akce proběhla za krásného počasí a půda byla vlhká, lehce oratelná. Doplňkovým programem byla výstava a předvádění historické a moderní zemědělské techniky a řemesel. Na závěr, v době kdy rozhodčí počítali výsledky, tak oráči vyorali tzv. spanilou brázdu.

Mistrem Ústeckého kraje se stal domácí oráč Michal Kužiel s traktorem Zetor 6245 a oboustranným dvojradličným otočným pluhem Överum se ziskem 131 bodů a zároveň byl i absolutní vítěz soutěže.

Výsledková listina