Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

VÝBOR SPOLEČNOSTI

Výbor je statutárním orgánem Společnosti. Je kolektivním orgánem a má 9 členů.

Výbor odpovídá za řádné hospodaření, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání Společnosti. Vede a řídí práci Společnosti v období mezi Členskými schůzemi, dohlíží na dodržování Stanov, pečuje o rozvoj Společnosti.
Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.

Členové výboru Společnosti pro orbu ČR, z.s.

Ing. Jan Cholenský, CSc.
předseda
736 501 901
jancholensky@orba-cr.cz

Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
místopředseda výboru
736 425 817
lubomir.neudert@mendelu.cz

Aleš Malý
tajemník
724 632 172
maly.a@centrum.cz

Ing. Jan Hodoval, Ph.D.
člen výboru
723 830 944
hodoval.jan@seznam.cz

Ing. Vojtěch Houšť
člen výboru
723 443 782
vojtech.houst@volny.cz

Ing. Leoš Kadlček, Ph.D.
člen výboru
725 538 298
leos.kadlcek@seznam.cz

Ing. Jan Navrátil, CSc.
člen výboru
603 33 16 13 / 739 336 223
navratil.af.czu@seznam.cz

Ing. Zdeněk Ondra
člen výboru
732 700 340
zdenekondra@seznam.cz

Ing. Stanislav Petrásek
člen výboru
607 253 852
petrasek@tf.czu.cz