Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI

„Společnost pro orbu České republiky, z.s.“ je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. Z tohoto důvodu musely být připraveny nové stanovy Společnosti, aby byly v souladu s § 214 a následně odpovídaly požadavkům tohoto zákona č. 89/2012 Sb.
Stanovy byly schváleny na Členské schůzi dne 24. 2. 2017. Účinnosti nabývají dnem schválení.

Stanovy spolku Společnost pro orbu České republiky, z.s. zde.