Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

67. Mistrovství světa v orbě

13.8. – 14.8. 2022

67. Mistrovství světa v orbě v Rusku se mělo původně konat v září v roce 2020. Vzhledem k celosvětové pandemii viru Covid-19 a opatřeními spojenými s bojem proti jejímu šíření bylo toto mistrovství posunuto na jaro 2021. S tím, že v tradičním podzimním termínu se uskuteční 68. MS v orbě v Irsku. Ani tento záměr se WPO nepodařilo naplnit. A tak výbor WPO nakonec rozhodl přesunout konání 67. MS v Rusku na srpen 2022.
Oficiální stránky 68. Mistrovství světa v orbě budou zveřejněny na adrese https://www.wpc2022.ru.


Vážení příznivci soutěžní orby,
dovolte, abychom Vás informovali o rozhodnutí Světové společnosti pro orbu (WPO).
Na mimořádné valné hromadě Světové společnosti pro orbu ve čtvrtek 3. března učinila rada WPO zastoupená 27 přidruženými zeměmi toto usnesení:
24. února 2022 Rusko zaútočilo a zahájilo invazi na svou sousední zemi Ukrajinu. Ruský útok na Ukrajinu je jasným porušením mezinárodního práva.
Světová organizace pro orbu důrazně odsuzuje Rusko a jeho vedení za toto hrozné chování. 67. ročník světové soutěže v orbě je naplánován na 13. – 14. srpna v Petrohradě v Rusku.
Akci měla v roce 2022 pořádat Ruská společnost pro orbu.
Slogan Světové společnosti orby zní: Pax Arva Collat - Nechte mír kultivovat půdu.
Chování Ruska vůči Ukrajině je v přímém rozporu se sloganem WPO Pax Arva Collat. Světová organizace pro orbu se nesmí nechat spojovat se současným ruským vedením.
Proto se Rada zástupců WPO rozhodla zrušit nadcházející 67. mistrovství světa v orbě v Petrohradě v Rusku.

Originál usnesení:
WPO RESOLUTION
On February 24th 2022 Russia attacked and launched an invasion on its neighbouring country Ukraine. The Russian attack on Ukraine is a clear violation and breach of international law.
The World Ploughing Organisation strongly condemn Russia and its leadership for this atrocious conduct. The 67th World Ploughing Contest is scheduled to take place on August 13th – 14th in St. Petersburg, Russia. The event was to be hosted by the Russian Ploughing Organisation in 2022.
The World Ploughing Organisation's slogan is: Pax Arva Collat - Let Peace Cultivate The Soil.
Russia's conduct towards Ukraine is in direct contradiction to WPO's slogan Pax Arva Collat. The World Ploughing Organisation must not allow itself to be associated with the current Russian leadership.
Therefore, the World Ploughing Governing Board has decided to cancel the forthcoming 67th World Ploughing Contest in St. Petersburg, Russia.

General Secretary

Usnesení WPO