Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

50. Mistrovství České republiky v orbě

30. 9. 2023

Na přelomu měsíce září a října se „Hlavním městem orby v ČR“ stalo město Zábřeh. V sobotu 1. 10. 2022 zde úspěšně proběhl 49. ročník Mistrovství republiky v orbě a 12. ročník v orbě historickou technikou. Nad konáním této akce převzal záštitu Ministr zemědělství pan Ing. Zdeněk Nekula a hejtman Olomouckého kraje pan Ing. Josef Suchánek. Dovolte nám malé ohlédnutí za zdařilou akcí.

Už od čtvrtka se začali sjíždět oráči s celé republiky, aby mohli v pátek ráno zahájit oficiální trénink. Někteří začali trénovat už i v den příjezdu ve čtvrtek. Oráčské soupravy přiváželi soutěžící na podvalnících nebo kamionech, ale někteří přijeli i po vlastní ose, jako např. oráčský tým z 60 km vzdálené Litomyšle. Tréninkové i soutěžní parcely byly v předstihu vyměřeny, zde odvedl velký kus práce člen výboru pan dr. Kadlček. Pod jeho kontrolou místní oráč a zároveň tajemník Společnosti pro orbu pan Malý vyoral zahlubovací brázdy. Celý prostor pro orbu byl řádně označen a ohraničen, aby byla zajištěna bezpečnost diváků a regulérnost soutěže. Za což patří velký dík členům výboru a jejich pomocníkům z místní Střední školy sociální péče a služeb, která byla spolupořadatelem mistrovství. Během pátečního tréninku se ukázalo, že letošní ročník bude hodně vyrovnaný a o vítězi mohou rozhodnout detaily. Velice sympatické bylo sledovat, jak si budoucí „soupeři“ vzájemně pomáhali, radili a předávali zkušenosti.

Během dne byla navážena technika a instalována výstavní plocha. Byla zdobena tribuna.

Zástupci Střední školy sociální péče a služeb připravili program pro základní školy a školky, které v pátek dopoledne navštívili soutěžní pozemek. Seznámili se zaměřením školy, dozvěděli se něco o pěstování levandule, viděli ukázku výcviku ovčáckých psů a jejich využití při pasení husy domácí. Zástupci Společnosti pro orbu děti seznámili se zásadami šetrného zacházení s půdou a se soutěží v orbě. Nadšení u dětí vzbudilo, když si mohli orbu sami vyzkoušet se soupravou malotraktoru Kubota a pluhu.

Během pátečního tréninku také proběhlo setkání a školení rozhodčích, kteří poctivě prošli tréninkové parcely, zopakovali si kritéria hodnocení, v terénu se seznámili s úskalími, které je při vlastním hodnocení soutěžní orby v tomto roce čekají. Oficiální trénink skončil v 17 hodin a nikdo s oráčů nemusel být penalizován za nedodržení času. Následovala přejímka orebních souprav v depu, kde zástupci Společnosti pro orbu zkontrolovali, zda vybavení odpovídá pravidlům WPO.

Páteční den byl zakončen Společenským večerem a slavnostním losováním parcel v sále místního Katolického domu. Po slavnostním zahájení a přivítání hostů proběhl krátký kulturní program. Předseda Společnosti Ing. Cholenský předal zástupcům SŠSPaS pamětní „Děkovné listy“, jako poděkování za dlouholetou spolupráci a významnou pomoc při organizování a přípravě soutěží v orbě.

Pan předseda Společnosti pro orbu promítl prezentaci o historii soutěžní orby v ČR. A poté vyzval paní ředitelku SŠSPaS v Zábřehu paní Mgr. Kubíčkovou a paní Ing. Kabelovou ze Střední školy zemědělské a Vyšší odborná školy Chrudim jako zástupce spolupořadatele 50. ročníku MR v orbě v roce 2023, aby přišli na pódium. Následně došlo k předání pořadatelství pro SZeŠ Chrudim.

Po té již následovalo slavnostní losování startovních čísel. Nakonec se do Zábřehu sjelo 27 oráčů.

Sobotní chladné a zamlžené ráno vyvolávalo na tvářích pořadatelů naději, že počasí bude celému MR přát, což se také potvrdilo. A celý den nás doprovázelo polojasné počasí, občas se zamračenou, občas se slunečnou oblohou. Sobotní program byl velmi nabitý a tak všichni pořadatelé, oráči a rozhodčí byly na nohou od brzkých ranních hodin. A jak jsou tradičně organizátoři oráčských soutěží v Zábřehu zvyklí vše začíná a často i končí „u kašny“. Toto MR nebylo výjimkou a vše oficiálně začalo v 8:30 hodin slavnostním defilé orebních souprav na Masarykově náměstí.

Oráče, trenéry a přihlížející diváky na náměstí přivítali a pozdravili čestní hosté a pořadatelé. Po krátké zdravici se všichni ve slavnostním průvodu přesunuli na soutěžní pozemek.

Po příjezdu na soutěžní pozemek se všichni oráči, trenéři, rozhodčí, včetně pozemkových, shromáždili před tribunou, aby v 10 hodin mohl být slavnostně zahájen 49. ročník MR v orbě.

Nejprve vše začalo tóny oficiální hymny České republiky, a po té si přítomní nadšenci soutěžní orby mohli společně zazpívat neoficiální „oráčskou hymnu“ oblíbenou píseň T.G. Masaryka „Ach synku, synku …“. Po té moderátoři vyzvali k výstupu na tribunu čestné hosty, kterými byli: Josef Suchánek – hejtman Olomouckého kraje, Jan Šafařík – náměstek hejtmana Olomouckého kraje, Ludmila Kabelová – zástupce ze Střední školy zemědělské a Vyšší odborná školy Chrudim, Stanislava Kubíčková – ředitelka Střední školy sociální péče a služeb Zábřeh, Jan Cholenský – předseda Společnosti pro orbu a František John – starosta města Zábřeh.

Po zdravici čestných hostů vyzval předseda Společnosti pro orbu hlavního rozhodčího pana Lubomíra Neuderta ke složení slavnostního slibu rozhodčích. Za oráče složil slib Aleš Malý. Po té byla vyhlášena hloubka orby pro jednotlivé soutěžní kategorie.

Na závěr pan hejtman prohlásil 49. ročník MR v orbě a 12. ročník orby historickou technikou za zahájený.
Oráči se rozjeli ke svým vylosovaným parcelám dle startovních čísel a připravili se ke startu „naorávky“. Čestní hosté pomocí koňského spřežení s pluhem pod bedlivým dohledem mnoha návštěvníků a příznivců soutěžní orby vyorali 1. slavnostní brázdu.

Přesně v 11 hodin se na stožáru objevila zelená vlajka a mohla začít soutěžní orba prvním úkolem, kterým je tzv. naorávka, což je vlastně dvojbrázdí i více brázdí vytvořené v celé délce budoucího skladu. Na naorávku měli soutěžící 20 minut. Potom jejich výkon zhodnotili rozhodčí, kteří sledují plnost odříznutí skývy po celé délce a šířce brázdy, stejnoměrnost a pěkný vzhled (úhlednost).

Celý den orba probíhala před poměrně početnou diváckou kulisou. Probíhal i doprovodný program, o který se postarali žáci a učitelé Střední školy sociální péče a služeb v Zábřehu a zástupci vystavujících firem a partnerů Společnosti pro orbu. Program obohatila i výstava veteránů.

Jak jsme již napsali v úvodu, letošnímu mistrovství počasí přálo, ale i půdní podmínky byly pro oráče velmi příznivé, proto museli při soutěži vydat poměrně velké množství svého oráčského umu, ale někdy i fyzických sil, aby ve vyrovnané konkurenci soutěžících, která se na 49. ročníku MR v orbě v Zábřehu sešla, uspěli.

O tom jak se oráčský um a nadšení projevilo na výsledné orbě, dohlíželi zkušení rozhodčí, kteří bedlivě sledovali a vyhodnocovali jednotlivá kritéria soutěžní orby.

Velký divácký zájem, ale i podporu fanoušků si užil místní oráč a několikanásobný mistr republiky v orbě otočným oboustranným pluhem pan Aleš Malý, který již před závodem, k lítosti všech pořadatelů a příznivců soutěžní orby, avizoval, že letošní MR bude asi jeho poslední v roli oráče. Snad své rozhodnutí přehodnotí.

Vše se nakonec podařilo a za každým soutěžícím zůstalo zorané pole.

O tom v jaké kvalitě, pak rozhodl sbor rozhodčích a celkové výsledky v podobě Výsledkové listiny můžete stáhnout zde:
Výsledková listina 1
Výsledková listina 2

Orba v Zábřehu je za námi. Můžeme směle říci: „Pěkně jsme to zvorali“. Děkujeme všem zúčastněným, spoluorganizátorům, partnerům a sponzorům. Blahopřejeme vítězům a těšíme se na setkání v Chrudimi 29.9. - 30.9. 2023 na jubilejním 50. ročníku Mistrovství republiky v orbě.

Výbor společnosti pro orbu ČR, z.s.

27. 9. 2022

Přípravy 49. ročníku Mistrovství České republiky v orbě v Zábřehu finišují

Vážení příznivci soutěžní orby,
velice rychle se blíží termín 49. MR v orbě v Zábřehu, které jak jistě víte, proběhne první říjnovou sobotu, tedy 1.10. 2022 na pozemku obhospodařovaném místním Agrodružstvem.
Tak jak rychle se blíží termín konání, tak intenzivně finišují přípravné práce, aby vše bylo, jak má být a diváci i soutěžící na toto mistrovství vzpomínali jen v dobrém. Pozemek byl sklizen velmi pečlivě, sláma odvezena. Na posledním zasedání výboru byla provedena kontrola na místě a bylo rozvrženo uspořádání parcel, umístění tribuny, místa pro vystavovatele a případné ukázky zemědělské techniky přímo na poli. Nezapomnělo se ani na diváky, parkoviště by mělo být v těsné blízkosti soutěžních parcel.
Studenti a pedagogové spolu pořádající Střední školy sociální péče a služeb v Zábřehu připravili „výzdobu“ soutěžního pozemku, která určitě upoutá pozornost všech kolemjdoucích, jak je vidět na fotografiích. Soutěžní parcely jsou již vyměřeny. Dobré jídlo a pití zajištěno.
Příslibem toho, že bude 49. MR úspěšné je počet přihlášených soutěžních oráčů. Na 49. MR v orbě v Zábřehu se nakonec přihlásilo 27 oráčů v 6 soutěžních kategoriích. Jako tradičně bude napříč všemi kategoriemi vyhlášen i nejúspěšnější juniorský oráč. O účast na mistrovství projevilo zájem i přes dvě desítky vystavovatelů, program bude doplněn i výstavou veteránů a historické zemědělské techniky. Je zajištěn i kulturní program. O úspěchu celé akce však nejvíce rozhodne počasí a i zde je prognóza slibná.
Dovolte nám, abychom Vás tedy ještě jednou, co nejsrdečněji pozvali na 49. ročník Mistrovství České republiky v orbě. Na viděnou v Zábřehu
S pozdravem „Rovnou brázdu!“

Výbor SPO

Orientační časový plán 49. ročníku Mistrovství České republiky v orbě
Pátek 30. 9. 2022
8.00 dokončení přípravy soutěžních parcel na poli
9.00 příjezd a registrace soutěžících, zahájení tréninku na poli
11.30 setkání pozemkových rozhodčích
14.15 školení rozhodčích
16.00 konec tréninku
17.00 uzavření Depa
19.30 slavnostní losování soutěžních parcel

Sobota 1. 10. 2022
7.30 odjezd soutěžních traktorů z depa na Masarykovo náměstí v Zábřehu
8.00 slavnostní setkání hostů Mistrovství České Republiky v orbě ve společenské místnosti radnice v Zábřehu
8.30 slavnostní zahájení Mistrovství České Republiky v orbě na Masarykově náměstí
9.00 odjezd hostů a traktorů z náměstí na pole
10.00 slavnostní slib rozhodčích a oráčů u tribuny na poli
10.15 vyorání slavnostní brázdy
10.15 odjezd soutěžících k soutěžním parcelám
11.00 orba naorávky (zelená vlajka) zahájení orby
11.20 konec naorávky (červená vlajka)
11.20-12.00 hodnocení naorávky
12.00 pokračování v soutěžní orbě (zelená vlajka)
14.40 konec soutěžní orby (červená vlajka)
15.30 vyhlášení výsledků 49. mistrovství ČR v orbě a předání cen a celkové ukončení soutěže

12. 8. 2022

Vážení oráči a příznivci orby,
dovolte, abychom Vás pozvali na 49. ročník Mistrovství České republiky v orbě, které se v letošním roce bude konat v Zábřehu ve dnech 30. 9. 2022 (oficiální trénink) a 1. 10. 2022 (hlavní soutěž a doprovodný program). Pozvánku na tuto akci lze stáhnout zde.
Pro Vás, kteří se chcete MR zúčastnit aktivně a nejen jako diváci jsme připravili Přihlášky na mistrovství republiky a Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí pro letošní již 49. ročník MR ČR v orbě.
49. ročník Mistrovství České republiky v orbě se koná 30. 9. 2022 – 1. 10. 2022 v Zábřehu na pozemcích zemědělského podniku Agrodružstvo Zábřeh. Záštitu nad celou akcí přijal ministr zemědělství pan Ing. Zdeněk Nekula a také hejtman Olomouckého kraje pan Ing. Josef Suchánek.
Propozice lze stáhnout zde.
Přihlášku zašlete prosím dle propozic nejpozději do 19. 9. 2022.

Pro letošní 49. ročník byly soutěže vypsány v následujících kategoriích:

Dvouradličné pluhy
  • klasický jednostranný pluh
  • otočný pluh

Přihlášku do kategorie dvouradličné pluhy lze stáhnout zde.

Víceradličné pluhy
  • klasický víceradličný pluh
  • otočný víceradličný pluh

Přihlášku do kategorie víceradličné pluhy lze stáhnout zde.

Historická technika
  • 2-3 radl. nesený pluh
  • 2-3 radl. nesený otočný pluh
  • 2-3 radl. tažený pluh

Přihlášku do kategorie historické techniky lze stáhnout zde.

Orba koňmi
  • klasický pluh
  • otočný pluh

Přihlášku do kategorie orba koňmi lze stáhnout zde.

5. 8. 2022

Vážení příznivci orby,
dovolte, abychom Vás pozvali na 49. ročník Mistrovství České republiky v orbě, které se v letošním roce bude konat v Zábřehu ve dnech 30.9. 2022 (oficiální trénink) a 1.10. 2022 (hlavní soutěž a doprovodný program). Pozvánku na tuto akci lze stáhnout zde.
49. ročník Mistrovství České republiky v orbě se koná na pozemcích zemědělského podniku Agrodružstvo Zábřeh. Spolupořadatelem je Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh.
Tato akce má podporu Ministerstva zemědělství ČR, Olomouckého kraje i města Zábřeh.

27. 10. 2021

Při slavnostním vyhlášení výsledků 48. ročníku Mistrovství republiky v orbě předal ředitel Gymnázia a Střední odborné školy Podbořany pan Ing. Bc. Jiří Marhold pomyslný „štafetový kolík“ pro pořádání již 49. ročníku Mistrovství republiky v orbě zástupci Střední školy sociální péče a služeb Zábřeh panu Aleši Malému.

50. Mistrovství České republiky v orbě

Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh je moderní škola připravující studenty pro práci v sociální oblasti, gastronomii, zemědělství a zahradnictví. Se spolupořádáním soutěží v orbě má dlouholeté zkušenosti. Tradičně spolupracuje se Společností pro orbu ČR, společně spolupořádala Mistrovství Evropy v orbě, Mistrovství ČR, krajská mistrovství, ale i historicky první Středoevropské mistrovství v orbě v roce 2016.

49. ročník Mistrovství ČR v orbě se v Zábřehu uskuteční v pátek a v sobotu 30. září a 1. října 2022.

Nezbývá než doufat, že současná nejistá doba s různými opatřeními spojenými s omezením šíření epidemie Covid-19 pomine a umožní pořadatelům navázat na úspěšná mistrovství v orbě, která se již v Zábřehu konala.