Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

18. ročník Mistrovství republiky v orbě koňmi

27. 10. 2021

Příznivci mistrovské orby si již zvykli, že na Mistrovství České republiky v orbě traktory je již zavedenou nedílnou součástí tradiční soutěž pracovních koní v orbě. Jak jsme si již v poslední době zvykli, nic není jako dřív a i oráčská soutěž s koňmi není výjimkou. Společnost pro orbu ČR využila kontaktů s Dostihovým spolkem Pardubice a.s. a letošní 18. ročník Mistrovství České republiky v orbě koňmi se uskutečnil 11. září 2021 v rámci výstavy Koně v akci Pardubice na dostihovém závodišti Velké pardubické. Výstava KONĚ V AKCI je největším setkáním koní a lidí v takové míře a rozsahu, jaké je v České republice ojedinělé a rekordní. Tématem letošního ročníku jsou DOŽÍNKY. Na programu se podílela i Okresní agrární komora Pardubice. Záštitu nad výstavou Koně v akci převzali ministr zemědělství Miroslav Toman a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Kromě orby bylo na programu Mistrovství ČR v těžkém tahu, Mistrovství ČR v ovladatelnosti s kládou. Návštěvníci si mohli užít vystoupení s ukázkami koňských dovedností – push ball, zápřeže, drezurní vystoupení, výcvik policejních koní, westernové disciplíny a další.

Pardubické závodiště se nachází „na dohled“ od obce Rybitví odkud pochází bratranci František a Václav Veverkové, kteří roku 1827 dali světu ruchadlo jako převratný vynález v péči o půdu. Od té doby můžeme mluvit o orbě, takové jak ji známe dnes, kdy je skýva půdy odříznuta, obrácena a přiklopena k předcházející brázdě. Proto byl součástí výstavy také i XVIII. ročník soutěže „O ruchadlo bratranců Veverkových“, kdy bylo vyhodnoceno celkové pořadí z obou kategorií MČR 2021. Jako vždy se soutěžilo ve dvou samostatných kategoriích tzn. klasický a otočný pluh.

Nyní nám dovolte, abychom Vás stručně seznámili s průběhem celého mistrovství. Sobotní ráno nás v Pardubicích přivítalo slunečným, ale poměrně chladným počasím. Pořadatelé s DS Pardubice nám pro orbu vyčlenili plochu na dohled od hlavní tribuny dostihového závodiště, v těsné blízkosti Irské lavice. Od brzkých ranních hodin bylo pod bedlivým dohledem ing. Navrátila za pomocí členů Společnosti pro orbu a pracovníky závodiště vyměřeno, označeno 10 soutěžních parcel. Nic tedy nebránilo tomu, aby mohlo mistrovství začít.

18. ročník Mistrovství republiky v orbě koňmi 18. ročník Mistrovství republiky v orbě koňmi 18. ročník Mistrovství republiky v orbě koňmi

Úderem 12. hodiny u soutěžních parcelek vše začalo. Nejdříve proběhlo losování startovních čísel. Nakonec se na start dostavilo „sedm statečných“, můžeme říci opravdu mistrů oráčů. Po úvodních proslovech ředitele Dostihového spolku Pardubice pana Mgr. Jaroslava Müllera a předsedy Společnosti pro orbu ČR pana Ing. Jana Cholenského, složili zástupci oráčů a rozhodčích slavnostní slib. Pak již nic nebránilo tomu, aby mohl být XVIII. ročník Mistrovství České republiky v orbě koňmi a XVIII. ročník soutěže „O ruchadlo bratranců Veverkových“ zahájen. Zahájeno bylo tradičně slavnostní zahajovací brázdou, kterou tentokrát vyorali zástupci DS Pardubice.

18. ročník Mistrovství republiky v orbě koňmi 18. ročník Mistrovství republiky v orbě koňmi 18. ročník Mistrovství republiky v orbě koňmi

Vlastní oráčské klání začalo „naorávkou“ tj. jedna souvislá stejnoměrná, přímočará brázda ve všech částech prooraná, vyoraná z výchozího bodu. Po naorávce byla vyhlášena krátká pauza, ve které sbor rozhodčích posoudil, jak se tato dílčí část soutěžícím povedla.

18. ročník Mistrovství republiky v orbě koňmi 18. ročník Mistrovství republiky v orbě koňmi 18. ročník Mistrovství republiky v orbě koňmi

Po vyhodnocení naorávky pokračovala soutěž již bez přerušení až do samotné poslední brázdy tzv „závěru“. Soutěž se těšila poměrně velké divácké kulise. Soutěžící opravdu divákům ukázali, jak má orba vypadat. A bylo vidět, že se do Pardubic sjeli opravdu „páni oráči“.

18. ročník Mistrovství republiky v orbě koňmi 18. ročník Mistrovství republiky v orbě koňmi 18. ročník Mistrovství republiky v orbě koňmi

Uznání si zvláště zaslouží pan Vydra, který ač je ročník narození 1946, soutěžil v kategorii otočný pluh, což vyžaduje velkou fyzickou náročnost a oráčskou zručnost, kterou v plné míře ukázal.

18. ročník Mistrovství republiky v orbě koňmi 18. ročník Mistrovství republiky v orbě koňmi 18. ročník Mistrovství republiky v orbě koňmi

To, že na MR přijeli opravdu mistři, dokumentuje i výsledková listina, kde je vidět, že bodové rozdíly mezi oráči byly opravdu minimální. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo před zaplněnými tribunami dostihového závodiště. V kategorii klasický pluh zvítězil pan Josef Hradec s hřebci Wendelínem a Spartakusem. Na druhém místě skončil Oskar Sněhota a třetí byl František Frait. V kategorii otočný pluh se mistrem republiky pro rok 2021 stal Miloslav Lankaš s Artíkem a Makirem. Druhé místo obsadil již zmiňovaný Ladislav Vydra a třetí místo obsadil Vladimír Hajtmar. V soutěži „O ruchadlo bratranců Veverkových“ tedy obsadili první místo Josef Hradec za kategorii klasický pluh a Miloslav Lankaš s otočným pluhem. Ještě jednou všem vítězům gratulujeme.

18. ročník Mistrovství republiky v orbě koňmi 18. ročník Mistrovství republiky v orbě koňmi 18. ročník Mistrovství republiky v orbě koňmi

Výsledková listina

V galerii Mistrovství republiky v orbě koňmi 2021 si lze prohlédnout fotografie.