Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

48. ročník Mistrovství České republiky v orbě

27. 10. 2021

48. ročník Mistrovství České republiky v orbě společně s 11. ročníkem v orbě historickou se uskutečnil 2.10. 2021 v Podbořanech na pozemcích zemědělské firmy Bartoš. Mistrovství pořádala Společnost pro orbu ČR, a.s. pod záštitou ing. Miroslava Tomana, CSc., spolu s Agrární komorou Ústeckého kraje a Gymnáziem a Střední odbornou školou Podbořany.

Oficiální program 48. ročníku Mistrovství České republiky v orbě

V galerii Mistrovství republiky v orbě 2021 si lze prohlédnout fotografie.

Za krásného slunečného počasí proběhl v sobotu 2.10. 2021 v Podbořanech 48. ročník Mistrovství republiky v orbě a 11. ročník v orbě historickou technikou. Nad konáním této akce převzal záštitu Ministr zemědělství pan Ing. Miroslav Toman, CSc. Dovolte nám malé ohlédnutí za zdařilou akcí.

48. ročník Mistrovství České republiky v orbě

Ačkoliv bylo mistrovství až v sobotu, už od čtvrtka odpoledne se začali sjíždět oráči s celé republiky, aby mohli v pátek ráno zahájit oficiální trénink. Nejdále to měl asi oráč z Milotic od Kyjova (okr. Hodonín). Tréninkové i soutěžní parcelky byly vyměřeny, zahlubovací brázdy vyorány již v předstihu, celý prostor pro orbu byl řádně označen a ohraničen, aby byla zajištěna bezpečnost diváků a regulérnost soutěže. Za což patří velký dík členům výboru Ing. Kadlčkovi a Ing. Ondrovi a jejich pomocníkům. Vytýčit správný směr budoucích soutěžních brázd bylo letos opravdu těžké.
Už během pátečního tréninku se ukázalo, že letošní ročník bude opravdu vyžadovat maximální úsilí a um oráčů. Místní černozem patří spíše k těžší půdě, což se projevilo velkou přilnavostí půdy k plužním tělesům a navíc bylo na povrchu poměrně velké množství posklizňových zbytků – rozdrcená sláma a zmulčovaný výdrol. Bylo tedy těžké půdu důkladně obrátit a zaklopit posklizňové zbytky, aby byl povrch půdy po orbě „čistý“.

48. ročník Mistrovství České republiky v orbě 48. ročník Mistrovství České republiky v orbě

Během pátečního tréninku také proběhlo setkání a školení rozhodčích, kteří poctivě prošli tréninkové parcelky, zopakovali si kritéria hodnocení, v terénu se seznámili s úskalími, které je při vlastním hodnocení soutěžní orby v tomto roce čekají. Oficiální trénink skončil v 17 hodin a nikdo s oráčů nemusel být penalizován za nedodržení času. Následovala přejímka orebních souprav v depu, kde zástupci Společnosti pro orbu zkontrolovali, zda vybavení odpovídá pravidlům WPO.
Páteční den byl zakončen tradičním slavnostním losováním parcel v jídelně místního Gymnázia a Střední odborné školy Podbořany, která byla spolupořadatel celé akce a zajistila dobré zázemí jak pro oráče, rozhodčí, tak i pro návštěvníky na poli.

48. ročník Mistrovství České republiky v orbě 48. ročník Mistrovství České republiky v orbě

Po úvodním přivítání, pan předseda Společnosti pro orbu promítl zajímavou prezentaci o historii soutěžní orby v ČR. Po té již následovalo losování startovních čísel. Nakonec se do Podbořan sjelo 31 oráčů. Potěšující je, že mezi nimi bylo 8 juniorů.

Startovní listina

Sobotní chladné a podmračené ráno vyvolávalo na tvářích pořadatelů nemalé obavy. Někteří si připomněli situaci s 46. MR v Žabčicích, kdy páteční trénink proběhl za krásného slunečného počasí na proschlé ornici, a v sobotu se nad soutěžním polem prohnalo několik vln přeháněk a bylo těžké se z pole bez problémů dostat. Jak pak vypadaly příjezdové komunikace, by mohli vyprávět pracovníci ŠZP Žabčice a místní hasiči, kteří museli do večerních hodin zajistit úklid bahna ze silnice. Tyto chmurné myšlenky nakonec slunce zahnalo a celé MR jsme zakončili pod slunečnou oblohou.
Ač byli všichni pořadatelé, oráči a rozhodčí na nohou od brzkých ranních hodin. Vše oficiálně začalo v 9 hodin slavnostním odjezdem oráčských souprav z depa městem Podbořany na soutěžní pozemky, kde se seřadili před pěkně ozdobenou tribunou.

48. ročník Mistrovství České republiky v orbě 48. ročník Mistrovství České republiky v orbě 48. ročník Mistrovství České republiky v orbě 48. ročník Mistrovství České republiky v orbě

Těsně před 10 hodinou s před tribunou shromáždili oráči i rozhodčí a nic nebránilo tomu, aby 48. ročním MR v orbě mohl začít.

48. ročník Mistrovství České republiky v orbě 48. ročník Mistrovství České republiky v orbě

Nejprve tribunu zaplnil pěvecký sbor z Podbořan, který své vystoupení začal stylově oblíbenou písní T.G. Masaryka „Ach synku, synku …“. Po krátkém kulturním vystoupení již tribunu obsadili čestní hosté – Jiří Marhold – ředitel Gymnázia a Střední odborné školy v Podbořanech, Jaroslav Brožka – předseda Krajské agrární komory Ústeckého kraje, Zdeněk Plecitý - předseda výboru pro zemědělství a venkov Ústeckého kraje, Jan Cholenský – předseda Společnosti pro orbu a Radek Reindl – starosta města Podbořany.

48. ročník Mistrovství České republiky v orbě 48. ročník Mistrovství České republiky v orbě

Po zdravici čestných hostů vyzval předseda Společnosti pro orbu hlavního rozhodčího pana Lubomíra Neuderta ke složení slavnostního slibu rozhodčích. Za oráče složil slib Aleš Malý. Po té byla vyhlášena hloubka orby pro jednotlivé soutěžní kategorie. Na závěr pan starosta Podbořan prohlásil 48. ročník MR v orbě a 11. ročník orby historickou technikou za zahájený. Oráči se rozjeli ke svým vylosovaným parcelám dle startovních čísel a připravili se ke startu „naorávky“.

48. ročník Mistrovství České republiky v orbě 48. ročník Mistrovství České republiky v orbě

Přesně v 11 hodin se na stožáru objevila zelená vlajka a mohla začít soutěžní orba prvním úkolem, což je tzv. naorávka, což je vlastně dvojbrázdí i více brázdí vytvořené v celé délce budoucího skladu. Na naorávku měli soutěžící 20 minut. Potom jejich výkon zhodnotili rozhodčí, kteří sledují plnost odříznutí skývy po celé délce a šířce brázdy, stejnoměrnost a pěkný vzhled (úhlednost).

48. ročník Mistrovství České republiky v orbě 48. ročník Mistrovství České republiky v orbě 48. ročník Mistrovství České republiky v orbě 48. ročník Mistrovství České republiky v orbě

Celý den orba probíhala nejen pod bedlivým dohledem rozhodčích, ale i před poměrně početnou diváckou kulisou. Probíhal i doprovodný program o, který se postarali žáci a učitelé Gymnázia a Střední odborné školy v Podbořanech a zástupci vystavujících firem a partnerů Společnosti pro orbu.

48. ročník Mistrovství České republiky v orbě 48. ročník Mistrovství České republiky v orbě 48. ročník Mistrovství České republiky v orbě 48. ročník Mistrovství České republiky v orbě

Jak jsme již napsali v úvodu, letošní půdní podmínky byly pro oráče těžké a tak museli při soutěži vydat poměrně velké množství nejen svého oráčského umu, ale i fyzických sil.

48. ročník Mistrovství České republiky v orbě 48. ročník Mistrovství České republiky v orbě 48. ročník Mistrovství České republiky v orbě 48. ročník Mistrovství České republiky v orbě

Vše se nakonec podařilo a za každým soutěžícím zůstalo zorané pole. O tom v jaké kvalitě, pak rozhodl sbor rozhodčích a celkové výsledky v podobě Výsledkové listiny můžete stáhnout zde:

Výsledková listina
Výsledková listina - junioři
Výsledková listina - veteráni

Vyhlášení výsledků kategorie – Historická technika – tažený pluh

48. ročník Mistrovství České republiky v orbě

Vyhlášení výsledků kategorie – Historická technika – nesený pluh

48. ročník Mistrovství České republiky v orbě

Vyhlášení výsledků kategorie – Víceradličný pluh

48. ročník Mistrovství České republiky v orbě

Vyhlášení výsledků kategorie – Klasický jednostranný dvouradličný nesený pluh

48. ročník Mistrovství České republiky v orbě

Vyhlášení výsledků kategorie – Klasický jednostranný dvouradličný nesený pluh

48. ročník Mistrovství České republiky v orbě

Vyhlášení výsledků kategorie – Otočný dvouradličný nesený pluh

48. ročník Mistrovství České republiky v orbě

Na závěr předal ředitel Gymnázia a Střední odborné školy v Podbořanech „štafetový kolík“ pro pořádání již 49. ročníku Mistrovství republiky v orbě zástupci Střední školy sociální péče a služeb Zábřeh panu Aleši Malému.

48. ročník Mistrovství České republiky v orbě

O MR v orbě přinesla informace i různá média. Krátký cca. 2 minutový spot mohli vzhlédnout diváci TV Prima v Hlavních zprávách 2.10. Odkaz pro zájemce - reportáž je asi od 36 minuty. Případně se můžete dočíst o MR v Žateckém deníku zde.

48. ročník Mistrovství České republiky v orbě 48. ročník Mistrovství České republiky v orbě

Orba v Podbořanech je za námi. Můžeme směle říci: „Dobrá věc se podařila, Rovná brázda zvítězila“. Děkujeme všem zúčastněným, spoluorganizátorům, partnerům a sponzorům. Blahopřejeme vítězům a těšíme se na setkání v Zábřehu 31.9. -1.10. 2022.