Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

3. otevřené mistrovství Středočeského kraje v orbě

2. 5. 2024

Nebylo to ještě ani čtyři týdny, co se příznivci soutěžní orby setkali na 5. otevřeném mistrovství Pardubického kraje v orbě a už je o víkendu 8.7. 2023 čekal další „svátek orby“ v podobě krajského mistrovství, tentokrát v Dušníkách nedaleko Roudnice nad Labem (okr. Litoměřice). Mistrovství Ústeckého kraje má již dlouhou tradici. Letos to byl již 7. ročník, kterému však předcházelo dalších 7. ročníků exhibiční akce „Historická orba pod Řípem“, které Sdružení podřipských oráčů pořádalo od roku 2011. O tom, že se jedná o akci s dlouhou tradicí, která je mezi oráči velmi oblíbená svědčí i množství přihlášených a pořadatelé museli oráče z kapacitních důvodů i odmítat. Seznam přihlášených oráčů můžete stáhnout zde.

Nejdelší cestu k soutěžním parcelám, 350 km, musel absolvovat pan Oldřich Malý, který oře teprve od roku 2022 a v letošním roce na 5. MPK v orbě v Nabočanech v kategorii klasický pluh zvítězil. U jeho jména je také napsáno Vysílací organizace „Kovozoo“, Což musel často vysvětlovat, co to vlastně znamená a tak kromě oráčské soupravy s traktorem Zetor 25K a pluhem ROSS PH4-013 přivezl do Dušníků i jeden „živý“ exponát. Jeho kovový kůň byl opravdu povedený a nadchl mnoho diváků.

To, že se na polích u Dušník něco děje bylo patrné hned na první pohled od kruhového objezdu na silnici z Roudnice nad Labem. Už z dálky bylo vidět velký stan, tribuna a také stožár s vlajkou Společnosti pro orbu. Pokud jste přijeli, až na pole, na připravené parkoviště, mohli jste vidět, že stožár s vlajkou je upevněn na automobilu Avia, který Společnosti pro orbu zapůjčil Nadační fond pro záchranu orné půdy. Tento upravený nákladní automobil se velice osvědčil už v Nabočanech a slouží jako zázemí pro vyhodnocování výsledků.

Pořadatelé v čele s Ing. Zdenkem Ondrou využili volné dny o státních svátcích a tak byl v pátek pozemek připraven a všechny soutěžní parcely řádně vyměřeny a předorány zahlubovací linie. Třeba zmínit, že ještě týden před mistrovstvím byl na pozemku porost ječmene. Oficiální trénink byl vyhlášen na pátek a tak většina soutěžících pilně na protějším pozemku trénovala, postupně vystavovatelé naváželi techniku.

Jak už bylo napsáno, „středobodem“ areálu byla pěkně vyzdobená tribuna a stan pod kterým se v odpoledních hodinách sešli rozhodčí k tradičnímu školení. Diskuse nad pravidly byla tentokrát doplněna a obohacena o exkurzi na nedaleké rodinné ekologické farmě dr. Hodovala v Počaplech. Kam se celá skupina přemístila. Na farmě probíhala diskuse nejen o orbě a zakládání porostů, ale také o mechanické regulaci plevelů. Přítomní se seznámili s tím, co obnáší rodinné farmaření a navíc v ekologickém režimu, ale také s plány do budoucna, které na farmě mají.

Nabitý páteční program byl zakončen Slavnostním losováním parcel. Po úvodních zdravicích předsedy Spolku podřipských oráčů a předseda Společnosti pro orbu, který všechny pozval na jubilejní 50 Mistrovství České republiky v orbě.

Následoval další „slavnostní akt“ a sice předání daru Společnosti pro orbu k významnému životnímu jubileu Ing. Zdeňka Ondry. Po té již proběhlo slavnostní losování parcel. Nakonec bylo vylosováno a rozděleno 27. startovních čísel. Nejpočetnější zastoupenou byla kategorie Historická technika 2 - 3 radličný klasický nesený pluh, kde si nakonec vylosovalo číslo osm oráčů. Oficiální startovní listinu můžete stáhnout zde.

Po rozdělení všech startovních čísel následoval další odborný program krátkou prezentací o historii soutěžní orby v České republice a potom Ing. Zdeněk Ondra seznámil přítomné s organizací následujícího soutěžního dne. Seznámil oráče jak bude probíhat řazení v depu a společný přejezd techniky na soutěžní pozemek, řazení před tribunou a následné rozjezdy na soutěžní parcelky. Shrnul časový plán s důrazem na důležité časy začátků a konců oreb a další důležité organizační pokyny. Tím byl páteční program naplněn.
V sobotu se všichni oráči, trenéři, rozhodčí a organizátoři probudili do slunečného rána, které dávalo tušit, že na poli bude opravdu „horko“ a to nejen obrazně. Tento předpoklad se opravdu naplnil. Přesně dle časového plánu se před tribunou seřadili soutěžní soupravy, oráčské týmy, rozhodčí a mnoho diváků a mohlo vše začít.

Slavnostní zahájení proběhlo před tribunou, na které se sešli předseda Společnosti pro orbu, zástupce zemědělského podniku KLUK Dušníky, starostka obce Dušníky a také zástupce Ústeckého kraje a hlavní organizátor Ing. Ondra. Po zdravici těchto hostů, kteří popřáli všem „Rovnou brázdu“, proběhl slib rozhodčích, které zastupoval Ing. Neudert a slib oráčů, který složil místní oráč pan Michal Kužiel. Byla vyhlášena oficiální hloubka orby 18±2 cm. Celé slavnostní zahájení bylo zakončeno společným zpěvem „oráčské hymny - Ach, synku, synku“ za doprovodu harmoniky.

Po té se oráči rozjeli ke svým soutěžním parcelám a připravovali se na start naorávky.

Před 11 hodinou byli všichni připraveni a tak mohla být dle programu přesně „v celou“ odstartována první část soutěžní orby a sice naorávka/rozorávka. Na tu mají soutěžící vyhrazený čas 20 minut. Při první jízdě mohou soutěžící využít pomocníka, který jim odebírá výtyčky (mohou být až 3), poté už mohou být na parcele pouze soutěžící a rozhodčí. V 11:20 byla orba přerušena, aby rozhodčí mohli tuto první disciplínu ohodnotit.

Ač nebyly podmínky pro soutěžní orbu úplně ideální (suchý povrch, vyjeté koleje po postřikovači z jara, poměrně velké množství drcené slámy) mohli diváci vidět spoustu povedených naorávek, ale také ty, které se nepovedli dle představ. Jak říkal jeden ze soutěžících „Děláme to hlavně pro zábavu!". Ale je teprve začátek. Mistra dělá závěr!“. S tím nezbývá než souhlasit. V přestávce měli soutěžící čas se občerstvit, doplnit tekutiny a připravit své stroje na druhou hlavní část soutěže.

Druhá, hlavní část soutěže byla odstartována přesně v poledne. Tato část už probíhá bez přerušení. Soutěžící mohou využít 2 hodiny a 40 minut. Celkem se oře tedy 3 hodiny. Návštěvníci tuto dobu mohli využít k sledování jednotlivých soutěžících v akci nebo mohli využít doprovodný program.

Doprovodný program byl velmi bohatý. Jako tradičně je soutěž v orbě doprovázena výstavou moderní zemědělské techniky. Velice atraktivní pro návštěvníky byly i vyhlídkové lety vrtulníkem. Pohled s ptačí perspektivy na soutěžní parcelky, ale i celý areál a okolí musel být velkým zážitkem. Krátké video pořízené z paluby vrtulníku:

Na pozemku však nebyla k vidění jen nejmodernější technika, ale návštěvník mohl kromě historických orebných souprav obdivovat výstavu veteránů, kteří do Dušník přijeli bez pluhů. Určitou nostalgii u starší generace a možná i obdiv mladších diváků způsobilo, když mohli vidět v akci historickou mlátičku a šrotovník a další stroje, které se dříve v zemědělství používaly.

Aktivní ukázky RC modelů také určitě vzbuzovaly zájem napříč generacemi. Přítomní modeláři jistě slyšeli oslova obdivu a nadšení nad jejich výtvory a šikovností. K vidění nebyly pouze modely zemědělských strojů, ale i strojů stavebních.

Mezitím, co si diváci mohli užívat doprovodný program, časový limit pro soutěžní orbu se blížil ke konci. Soutěžní orba je ukončena tzv. Závěrem a ten jak víme, dělá mistra. I v Dušníkách to platilo. Stejně jako u naorávky jsme mohli vidět Závěry povedené a některé méně pohledné. Důležité je, že soutěž dokončili všichni soutěžící v limitu a rozhodčí nemuseli sáhnout k trestným bodům za překročení času.

Po ukončení soutěžní orby se všichni oráči se svými soupravami seřadili před tribunou. Zde je čekal začátek, pro ústecká krajská mistrovství by se dalo říci, tradičního zakončení orby a to tzv. Spanilou brázdou. Kdy všechny orebné soupravy jedou postupně za sebou a ořou. Pro diváka je to opravdu podívaná. Může tak vidět vše na jednou a porovnat jednotlivé soupravy. Vždyť kde jinde by mohl na jednom místě v jedné brázdě potkat traktor Holder 12 s jednoradličným pluhem a Kirovec K 700 s šestiradličným pluhem.

Mezitím, co probíhala „Spanilá brázda“ a soupravy se opět seřazovaly zase před tribunou s legendární horou Říp v zádech. Mohli jsme tak směle říci „Orali jsme pod Řípem.“

Sbor rozhodčích intenzivně hodnotil výkony soutěžících, spočítal bodové zisky a předal výsledky k vyhlášení. Toho se ujal za pomoci kolegů ze Společnosti pro orbu Ing. Ondra. Vyhlásil pořadí a ocenil vítěze jednotlivých kategorií. Oficiální výsledkovou listinu můžete stáhnout zde.

Po předání pohárů a věcných cen v jednotlivých kategoriích byl vyhlášen „Mistr kraje“, což je oráč s příslušností v Ústeckém kraji, který získal nejvyšší počet bodů. Pro rok 2023 jím byl vyhlášen pan Vladislav Křepčík s celkovým bodovým hodnocením 259 bodů, který oral s traktorem Škoda 30 a taženým pluhem značky R. Bächer. Gratulujeme.

Vyhlášením výsledků Mistrovství Ústeckého kraje v orbě skončilo. Na závěr je třeba říci, že v Dušníkách proběhlo velmi povedené krajské mistrovství, kdy pořadatelům přálo počasí. Vše bylo dobře připraveno za což se sluší poděkovat všem organizátorům z řad Podřípských oráčů, dobrovolných hasičů, obci Dušníky, zemědělského podniku KLUK Dušníky. Dík patří všem sponzorům, Ústeckému kraji, městu Roudnice nad Labem. Ti, kdo do Dušník přijeli určitě nemohli litovat.

Krátkou reportáž z mistrovství může zhlédnout zde:

Ještě jednou všem vítězům gratulujeme a doufáme, že se všichni znovu potkáme na jubilejním 50. ročníku Mistrovství České republiky v orbě 30. 9. 2023 v Chrudimi.

29. 6. 2023

Jak jsme Vás již informovali v sobotu 8.7. 2023 se můžeme u soutěžních parcel potkat znovu a to na 7. Mistrovství Ústeckého kraje v orbě v Dušníkách nedaleko Roudnice nad Labem. Konkrétně na pozemku zemědělské společnosti KLUK Dušníky s.r.o. u čerpací stanice Dušníky (GPS: 50.4171628N, 14.1940839E). Leták s orientační mapkou můžete stáhnout zde.
Pořádání Mistrovství v orbě Ústeckého kraje má již šestiletou tradici. Navazuje na v minulosti pořádané exhibiční akce „Historická orba pod Řípem“, kdy tehdejší Sdružení podřipských oráčů uspořádalo od roku 2011 sedm ročníků. Nejen v západní Evropě, ale i u nás jsou tyto akce svátkem zemědělců a jakýmsi dnem otevřených dveří pro laickou veřejnost. Letos se uskuteční již 7. ročník soutěže v orbě v Ústeckém kraji a podruhé na katastru obce Dušníky.
Třicítka oráčů, převážně z Ústeckého kraje bude soutěžit podle pravidel světové organizace pro orbu WPO. Na regulérnost soutěže dohlíží zástupci Společnosti pro orbu ČR,z.s., která schválila 17-ti členný tým rozhodčích. Většina soutěžících z Ústeckého kraje bude startovat v naší nejvyšší národní soutěži v orbě a tou je letos již 50. mistrovství České republiky v Chrudimi 30.9.2023. Jeden soutěžící je nominován SPO ČR jako reprezentant ČR na 38. Mistrovství Evropy v orbě v Dánsku 20.- 21.10.2023. Každoročním pořádáním této akce chceme dosáhnout zlepšující se technickou připravenost a výkonnostní růst soutěžících, tak aby co nejlépe reprezentovali Ústecký kraj v nejvyšší národní či zahraniční soutěži v orbě.

Slabinou při minulých akcích byla nízká úroveň péče o návštěvníky, málo míst k sezení u stánků s občerstvením, žádná místa k sezení u soutěžních parcel, málo stanů, kde by se návštěvník schoval před nepřízní počasí nebo naopak před ostrým sluncem. Toto bychom chtěli změnit. V neposlední řadě chceme rozšířit a zkvalitnit doprovodný program pro návštěvníky, abychom zaujali širší spektrum laické veřejnosti (od malých dětí až po seniory). Dosud nevídanou atrakcí především pro rodiny s malými dětmi bude oplocený pozemek s aktivním předváděním RC modelů převážně zemědělských a stavebních strojů. Je připravena i minisoutěž v orbě, kde budou startovat tři soutěžící s RC modely traktorů Zetor 7745 s dvou a tříradličnými nesenými pluhy v měřítku 1:10.
Dále bude následovat výstava historické a moderní současné zemědělské techniky s odborným komentářem k jednotlivým strojům. Aktivní ukázky činnosti historických zemědělských strojů (stabilní motory, šrotování zrna, mlácení obilí na stacionární mlátičce atd.)
Akce (na rozloze 22 ha) si vyžaduje perfektní pořadatelský tým. S přípravami začne tým členů Spolku podřipských oráčů již týden před termínem akce. S údržbou zeleně podél příjezdových komunikací a stavěním stanů pomohou zaměstnanci obecního úřadu Dušníky. Organizaci příjezdu návštěvníků na přilehlé parkoviště na louce, bezpečnost při pohybu zemědělské techniky bude „střežit“ Spolek dobrovolných hasičů Dušníky včetně protipožárních opatření. Technické zázemí má na starosti zemědělská společnost Kluk Dušníky s.r.o.
Na co se můžete těšit?

Průběh akce:

 • 8:50 výjezd z depa na náves v Dušníkách a seřazení oráčských souprav
 • 9:00 malé zahájení a vystoupení místních mažoretek
 • 9:20 odjezd soutěžících a doprovodu v slavnostním průvodu na soutěžní pozemek
 • 10:00 oficiální zahájení soutěžního dne, zahajovací projevy pořadatelů (hejtman, předsedové, ředitelé, slib oráčů a rozhodčích, hymna)
 • 10:30 odjezd oráčů na své soutěžní parcely a vytýčení linie rozoru
 • 11:00 zahájení orby - rozorávka (1.start)
 • 11:20 ukončení rozorávky (stop orby), hodnocení rozorávky
 • 12:00 pokračování v orbě (2.start)
 • 14:40 ukončení orby
 • 15:40 vyhlášení výsledků a předávání cen u tribuny
 • 17:20 oficiální ukončení 7. Mistrovství Ústeckého kraje v orbě v Dušníkách

RC modely
Doprovodný program
Komentovaná předvádění historické a moderní techniky
Soutěž pro návštěvníky v tažení pluhu lidskou silou

23. 5. 2023

Vážení příznivci soutěžní orby,
dovolte, abychom Vás pozvali na 7. Mistrovství Ústeckého kraje v orbě, které se uskuteční v sobotu 8. 7. 2023 od 10 hodin na pozemku zemědělské společnosti KLUK Dušníky s.r.o. (okres Litoměřice, GPS: 50.4171628N, 14.1940839E). Pozvánku na krajské mistrovství lze stáhnout zde.

Letošní ročník slibuje zajímavou podívanou, k 15. 5. (uzávěrka přihlášek) je přihlášeno 32 soutěžících v šesti kategoriích. Novinkou a jistě i obrovským lákadlem pro diváky bude i účast tří soutěžících s RC modely traktoru Zetor 7745 a dvouradličným neseným klasickým pluhem Kverneland či dvou tříradličných pluhů v měřítku 1:10.

Je zajištěn i další bohatý doprovodný program – výstava historické a moderní zemědělské techniky, RC modely zemědělských strojů v akci, předvádění historických zemědělských strojů, vyhlídkové lety vrtulníkem, soutěž ve zručnosti ovládání traktoru aj.
Krajské mistrovství spolupořádají Spolek podřipských oráčů, z.s. a Společnost pro orbu ČR, z.s. ve spolupráci se zemědělskou společností KLUK Dušníky s.r.o. a obcí Dušníky za přispění paní Ludmily Holadové, města Roudnice nad Labem a MAS Podřípsko. Letošní ročník se koná opět pod záštitou Ústeckého kraje.

Informační leták se situační mapou místa konání krajského mistrovství lze stáhnout zde.

Bližší informace podá:
Ing. Zdeněk Ondra
předseda Spolku podřipských oráčů, z.s. a člen výboru Společnosti pro orbu ČR, z.s.
tel. 732 700 340
mail: zdenekondra@seznam.cz
web: www.orba-cr.cz