Soutěže

Snaha o sdružování českých oráčů a zkvalitňování jejich práce má v českých zemích dlouhou tradici. Například první písemně doložená soutěž v orbě na území Čech se konala v roce 1855, a to při příležitosti regionální zemědělské výstavy. Od roku 1961 jsou čeští oráči členy WPO. V následném roce jsou dva naši zástupci vyslání na 10. Mistrovství světa v orbě (Nizozemsko). Mistrovství v orbě se v Česku koná od roku 1963, pravidla jsou stejná jako u soutěží pořádaných WPO. Po r. 1989 začíná aktivní spolupráce s WPO, díky čemuž jsme mohli v r. 1991 uspořádat Mistrovství Evropy v orbě otočnými pluhy. Po roce 1993, kdy byla rozdělena naše republika, se rozdělila i oráčská společnost a členská část se přejmenovala na Společnost pro orbu ČR, z.s.