Členové výboru

Ing. Jan Cholenský, CSc.
předseda
736 501 901
jancholensky@orba-cr.cz

Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
místopředseda výboru
736 425 817
lubomir.neudert@mendelu.cz

Aleš Malý
tajemník
724 632 172
maly.a@centrum.cz

Ing. Vojtěch Houšť
člen výboru
723 443 782
vojtech.houst@volny.cz

doc. Ing. Jan Červinka, CSc.
člen výboru
606 876 573
ceuzt@mendelu.cz
Ing. Leoš Kadlček, Ph.D.
místopředseda výboru
725 538 298
leos.kadlcek@seznam.cz

Ing. Jan Navrátil, CSc.
člen výboru
603 33 16 13 / 739 336 223
navratil.af.czu@seznam.cz

Ing. Zdeněk Ondra
člen výboru
732 700 340
zdenekondra@seznam.cz

Ing. Stanislav Petrásek
člen výboru
607 253 852
petrasek@tf.czu.cz