Členství

ČLENSTVÍ VE SPOLEČNOSTI

Vznik a zánik členství ve Společnosti

1.) Společnost sdružuje na základě dobrovolného členství pracovníky výzkumu a vývoje, výrobních závodů, zemědělské praxe, vysokých a odborných škol, kteří mají zájem o problematiku zpracování půdy. Členy Společnosti mohou být i osoby, které nejsou v pracovním poměru / studenti, důchodci a pod. /

O přijetí člena rozhoduje na základě osobní přihlášky Výbor Společnosti.

2.) Kolektivními členy Společnosti mohou být zemědělské podniky a závody, výzkumné ústavy a eventuálně jiné instituce.

Zánik členství

  • vystoupením, musí být oznámeno písemně nejpozději do 31.12. běžného roku
  • zrušením, při porušení nebo nedodržování smluv, po případě členských povinností.

Pokud máte zájem stát se členem Společnosti pro orbu ČR, z.s., vyplňte přihlášku a zašlete ji na adresu:

Společnost pro orbu ČR, z.s.
Aleš Malý
724 632 172
maly.a@centrum.cz