Novinky

48. ROČNÍK MISTROVSTVÍ ČR V ORBĚ
11. ROČNÍK V ORBĚ HISTORICKOU TECHNIKOU

Za krásného slunečného počasí proběhl v sobotu 2.10. 2021 v Podbořanech 48. ročník Mistrovství republiky v orbě a 11. ročník v orbě historickou technikou. Nad konáním této akce převzal záštitu Ministr zemědělství pan Ing. Miroslav Toman, CSc. Dovolte nám malé ohlédnutí za zdařilou akcí.

Ačkoliv bylo mistrovství až v sobotu, už od čtvrtka odpoledne se začali sjíždět oráči s celé republiky, aby mohli v pátek ráno zahájit oficiální trénink. Nejdále to měl asi oráč z Milotic od Kyjova (okr. Hodonín). Tréninkové i soutěžní parcelky byly vyměřeny, zahlubovací brázdy vyorány již v předstihu, celý prostor pro orbu byl řádně označen a ohraničen, aby byla zajištěna bezpečnost diváků a regulérnost soutěže. Za což patří velký dík členům výboru Ing. Kadlčkovi a Ing. Ondrovi a jejich pomocníkům. Vytýčit správný směr budoucích soutěžních brázd bylo letos opravdu těžké.

Už během pátečního tréninku se ukázalo, že letošní ročník bude opravdu vyžadovat maximální úsilí a um oráčů. Místní černozem patří spíše k těžší půdě, což se projevilo velkou přilnavostí půdy k plužním tělesům a navíc bylo na povrchu poměrně velké množství posklizňových zbytků – rozdrcená sláma a zmulčovaný výdrol. Bylo tedy těžké půdu důkladně obrátit a zaklopit posklizňové zbytky, aby byl povrch půdy po orbě „čistý“.

Během pátečního tréninku také proběhlo setkání a školení rozhodčích, kteří poctivě prošli tréninkové parcelky, zopakovali si kritéria hodnocení, v terénu se seznámili s úskalími, které je při vlastním hodnocení soutěžní orby v tomto roce čekají. Oficiální trénink skončil v 17 hodin a nikdo s oráčů nemusel být penalizován za nedodržení času. Následovala přejímka orebních souprav v depu, kde zástupci Společnosti pro orbu zkontrolovali, zda vybavení odpovídá pravidlům WPO.
Páteční den byl zakončen tradičním slavnostním losováním parcel v jídelně místního Gymnázia a Střední odborné školy Podbořany, která byla spolupořadatel celé akce a zajistila dobré zázemí jak pro oráče, rozhodčí, tak i pro návštěvníky na poli.

Po úvodním přivítání, pan předseda Společnosti pro orbu promítl zajímavou prezentaci o historii soutěžní orby v ČR. Po té již následovalo losování startovních čísel. Nakonec se do Podbořan sjelo 31 oráčů. Potěšující je, že mezi nimi bylo 8 juniorů.

Sobotní chladné a podmračené ráno vyvolávalo na tvářích pořadatelů nemalé obavy. Někteří si připomněli situaci s 46. MR v Žabčicích, kdy páteční trénink proběhl za krásného slunečného počasí na proschlé ornici, a v sobotu se nad soutěžním polem prohnalo několik vln přeháněk a bylo těžké se z pole bez problémů dostat. Jak pak vypadaly příjezdové komunikace, by mohli vyprávět pracovníci ŠZP Žabčice a místní hasiči, kteří museli do večerních hodin zajistit úklid bahna ze silnice. Tyto chmurné myšlenky nakonec slunce zahnalo a celé MR jsme zakončili pod slunečnou oblohou.
Ač byli všichni pořadatelé, oráči a rozhodčí na nohou od brzkých ranních hodin. Vše oficiálně začalo v 9 hodin slavnostním odjezdem oráčských souprav z depa městem Podbořany na soutěžní pozemky, kde se seřadili před pěkně ozdobenou tribunou.

Těsně před 10 hodinou s před tribunou shromáždili oráči i rozhodčí a nic nebránilo tomu, aby 48. ročním MR v orbě mohl začít.

Nejprve tribunu zaplnil pěvecký sbor z Podbořan, který své vystoupení začal stylově oblíbenou písní T.G. Masaryka „Ach synku, synku …“. Po krátkém kulturním vystoupení již tribunu obsadili čestní hosté – Jiří Marhold – ředitel Gymnázia a Střední odborné školy v Podbořanech, Jaroslav Brožka – předseda Krajské agrární komory Ústeckého kraje, Zdeněk Plecitý – předseda výboru pro zemědělství a venkov Ústeckého kraje, Jan Cholenský – předseda Společnosti pro orbu a Radek Reindl – starosta města Podbořany.

Po zdravici čestných hostů vyzval předseda Společnosti pro orbu hlavního rozhodčího pana Lubomíra Neuderta ke složení slavnostního slibu rozhodčích. Za oráče složil slib Aleš Malý. Po té byla vyhlášena hloubka orby pro jednotlivé soutěžní kategorie. Na závěr pan starosta Podbořan prohlásil 48. ročník MR v orbě a 11. ročník orby historickou technikou za zahájený. Oráči se rozjeli ke svým vylosovaným parcelám dle startovních čísel a připravili se ke startu „naorávky“.

Přesně v 11 hodin se na stožáru objevila zelená vlajka a mohla začít soutěžní orba prvním úkolem, což je tzv. naorávka, což je vlastně dvojbrázdí i více brázdí vytvořené v celé délce budoucího skladu. Na naorávku měli soutěžící 20 minut. Potom jejich výkon zhodnotili rozhodčí, kteří sledují plnost odříznutí skývy po celé délce a šířce brázdy, stejnoměrnost a pěkný vzhled (úhlednost).

Celý den orba probíhala nejen pod bedlivým dohledem rozhodčích, ale i před poměrně početnou diváckou kulisou. Probíhal i doprovodný program o, který se postarali žáci a učitelé Gymnázia a Střední odborné školy v Podbořanech a zástupci vystavujících firem a partnerů Společnosti pro orbu.

Jak jsme již napsali v úvodu, letošní půdní podmínky byly pro oráče těžké a tak museli při soutěži vydat poměrně velké množství nejen svého oráčského umu, ale i fyzických sil.Vše se nakonec podařilo a za každým soutěžícím zůstalo zorané pole. O tom v jaké kvalitě, pak rozhodl sbor rozhodčích a celkové výsledky v podobě Výsledkové listiny můžete stáhnout zde:

Výsledková listina
Výsledková listina – junioři
Výsledková listina – veteráni

O MR v orbě přinesli informace i různá média. Krátký cca. 2 minutový spot mohli vzhlédnout diváci TV Prima ve Hlavních zprávách 2.10. Odkaz pro zájemce – reportáž je asi od 36 minuty. Případně se můžete dočíst o MR v Žateckém deníku zde.

Orba v Podbořanech je za námi. Můžeme směle říci: „Dobrá věc se podařila, Rovná brázda zvítězila“. Děkujeme všem zúčastněným, spoluorganizátorům, partnerům a sponzorům. Blahopřejeme vítězům a těšíme se na setkání v Zábřehu 31.9. -1.10. 2022.

Výbor společnosti pro orbu ČR, z.s.


5. ročník Mistrovství Ústeckého kraje v orbě

Spolek podřipských oráčů,z.s. a Společnost pro orbu ČR,z.s. ve spolupráci se zemědělskou společností KLUK Dušníky s.r.o. a obcí Dušníky uspořádali 5. ročník Mistrovství Ústeckého kraje v orbě, které se konalo v sobotu 18.9.2021 od 10 hodin na pozemku zemědělské. společnosti KLUK Dušníky s.r.o. Nad celým mistrovstvím převzalo záštitu město Roudnice nad Labem.


Mistrovství Ústeckého kraje v orbě se v letošním roce zúčastnilo celkem 18 soutěžících oráčů v šesti kategoriích. Soutěže v orbě na krajské úrovni se v Ústeckém kraji již stávají tradicí. Žádný z krajů v naší republice se nemůže pochlubit takovou četností pořádání krajských soutěží jaká je právě v Ústeckém kraji. Na tuto skutečnost je náležitě pyšný i bývalý hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček, který se osobně účastnil posledních třech ročníků, kde též předával ceny vítězům soutěže.


S přibývajícími ročníky tato krajská soutěž získává na popularitě a vzrůstá její úroveň jak po stránce pořadatelské tak i účastí oráčů neboli soutěžících.Tato byť krajská soutěž se oře dle pravidel světové oráčské organizace WPO a je hodnocena sborem fundovaných rozhodčích, kteří sem přijedou ze všech koutů České republiky a většina z nich rozhoduje v nejvyšší národní soutěži – Mistrovství České republiky v orbě a někteří hodnotí i na mezinárodních soutěží ME a MS.
Akce byla pro oráče a rozhodčí dvoudenní (pátek je povinný trénink a školení rozhodčích). Pro odbornou i laickou veřejnost jen v sobotu. Vše probíhalo za přísných bezpečnostních opatření jak je obvyklé na těchto soutěžích. Každý oráč má svou vylosovanou soutěžní parcelu o velikosti 0,15 ha (šířka 20m x délka 75m) oddělenou na souvrati oplocením od diváků. Samozřejmostí bylo pro návštěvníky, oráče a rozhodčí zajištění občerstvení s možností konzumace vsedě u stolů pod stany. Akce proběhla za krásného počasí a půda byla vlhká, lehce oratelná. Doplňkovým programem byla výstava a předvádění historické a moderní zemědělské techniky a řemesel. Na závěr, v době kdy rozhodčí počítali výsledky, tak oráči vyorali tzv. spanilou brázdu.


Mistrem Ústeckého kraje se stal domácí oráč Michal Kužiel s traktorem Zetor 6245 a oboustranným dvojradličným otočným pluhem Överum se ziskem 131 bodů a zároveň byl i absolutní vítěz soutěže.

Výsledková listina


XVIII. ročník Mistrovství České republiky v orbě koňmi a XVIII. ročník soutěže „O ruchadlo bratranců Veverkových“

Příznivci mistrovské orby si již zvykli, že na Mistrovství České republiky v orbě traktory je již zavedenou nedílnou součástí tradiční soutěž pracovních koní v orbě. Jak jsme si již v poslední době zvykli, nic není jako dřív a i oráčská soutěž s koňmi není výjimkou. Společnost pro orbu ČR využila kontaktů s Dostihovým spolkem Pardubice a.s. a letošní 18. ročník Mistrovství České republiky v orbě koňmi se uskutečnil 11. září 2021 v rámci výstavy Koně v akci Pardubice na dostihovém závodišti Velké pardubické. Výstava KONĚ V AKCI je největším setkáním koní a lidí v takové míře a rozsahu, jaké je v České republice ojedinělé a rekordní. Tématem letošního ročníku jsou DOŽÍNKY. Na programu se podílela i Okresní agrární komora Pardubice. Záštitu nad výstavou Koně v akci převzali ministr zemědělství Miroslav Toman a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Kromě orby bylo na programu Mistrovství ČR v těžkém tahu, Mistrovství ČR v ovladatelnosti s kládou. Návštěvníci si mohli užít vystoupení s ukázkami koňských dovedností – push ball, zápřeže, drezurní vystoupení, výcvik policejních koní, westernové disciplíny a další.

Pardubické závodiště se nachází „na dohled“ od obce Rybitví odkud pochází bratranci František a Václav Veverkové, kteří roku 1827 dali světu ruchadlo jako převratný vynález v péči o půdu. Od té doby můžeme mluvit o orbě, takové jak ji známe dnes, kdy je skýva půdy odříznuta, obrácena a přiklopena k předcházející brázdě. Proto byl součástí výstavy také i XVIII. ročník soutěže „O ruchadlo bratranců Veverkových“, kdy bylo vyhodnoceno celkové pořadí z obou kategorií MČR 2021. Jako vždy se soutěžilo ve dvou samostatných kategoriích tzn. klasický a otočný pluh.

Nyní nám dovolte, abychom Vás stručně seznámili s průběhem celého mistrovství. Sobotní ráno nás v Pardubicích přivítalo slunečným, ale poměrně chladným počasím. Pořadatelé s DS Pardubice nám pro orbu vyčlenili plochu na dohled od hlavní tribuny dostihového závodiště, v těsné blízkosti Irské lavice. Od brzkých ranních hodin bylo pod bedlivým dohledem ing. Navrátila za pomocí členů Společnosti pro orbu a pracovníky závodiště vyměřeno, označeno 10 soutěžních parcel. Nic tedy nebránilo tomu, aby mohlo mistrovství začít.Úderem 12. hodiny u soutěžních parcelek vše začalo. Nejdříve proběhlo losování startovních čísel. Nakonec se na start dostavilo „sedm statečných“, můžeme říci opravdu mistrů oráčů. Po úvodních proslovech ředitele Dostihového spolku Pardubice pana Mgr. Jaroslava Müllera a předsedy Společnosti pro orbu ČR pana Ing. Jana Cholenského, složili zástupci oráčů a rozhodčích slavnostní slib. Pak již nic nebránilo tomu, aby mohl být XVIII. ročník Mistrovství České republiky v orbě koňmi a XVIII. ročník soutěže „O ruchadlo bratranců Veverkových“ zahájen. Zahájeno bylo tradičně slavnostní zahajovací brázdou, kterou tentokrát vyorali zástupci DS Pardubice.Vlastní oráčské klání začalo „naorávkou“ tj. jedna souvislá stejnoměrná, přímočará brázda ve všech částech prooraná, vyoraná z výchozího bodu. Po naorávce byla vyhlášena krátká pauza, ve které sbor rozhodčích posoudil, jak se tato dílčí část soutěžícím povedla.Po vyhodnocení naorávky pokračovala soutěž již bez přerušení až do samotné poslední brázdy tzv „závěru“. Soutěž se těšila poměrně velké divácké kulise. Soutěžící opravdu divákům ukázali, jak má orba vypadat. A bylo vidět, že se do Pardubic sjeli opravdu „páni oráči“.Uznání si zvláště zaslouží pan Vydra, který ač je ročník narození 1946, soutěžil v kategorii otočný pluh, což vyžaduje velkou fyzickou náročnost a oráčskou zručnost, kterou v plné míře ukázal.To, že na MR přijeli opravdu mistři, dokumentuje i výsledková listina, kde je vidět, že bodové rozdíly mezi oráči byly opravdu minimální. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo před zaplněnými tribunami dostihového závodiště. V kategorii klasický pluh zvítězil pan Josef Hradec s hřebci Wendelínem a Spartakusem. Na druhém místě skončil Oskar Sněhota a třetí byl František Frait. V kategorii otočný pluh se mistrem republiky pro rok 2021 stal Miloslav Lankaš s Artíkem a Makirem. Druhé místo obsadil již zmiňovaný Ladislav Vydra a třetí místo obsadil Vladimír Hajtmar. V soutěži „O ruchadlo bratranců Veverkových“ tedy obsadili první místo Josef Hradec za kategorii klasický pluh a Miloslav Lankaš s otočným pluhem. Ještě jednou všem vítězům gratulujeme.Výsledková listina


Leták k 5. ročníku mistrovství Ústeckého kraje v orbě


48. ročník Mistrovství České republiky v orbě – Přihlášky a Propozice pro oráče

Vážení příznivci orby,
připravili jsme pro Vás Přihlášky na mistrovství republiky a Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí pro letošní již 48. ročník MR ČR v orbě.
Propozice lze stáhnout zde.
Přihlášku zašlete prosím dle propozic nejpozději do 20. 9. 2021. Pro letošní 48. ročník byly soutěže vypsány v následujících kategoriích:

Dvouradličné pluhy

  • klasický jednostranný pluh
  • otočný pluh

Přihlášku do kategorie dvouradličné pluhy lze stáhnout zde.

Víceradličné pluhy

  • klasický víceradličný pluh
  • otočný víceradličný pluh

Přihlášku do kategorie víceradličné pluhy lze stáhnout zde.

Historická technika

  • nesený pluh
  • tažený pluh

Přihlášku do kategorie historické techniky lze stáhnout zde.


48. ročník Mistrovství České republiky v orbě – Program

Vážení příznivci orby,
připravili jsme pro Vás Program letošního 48. ročník Mistrovství republiky v orbě.
Hlavní soutěžní program proběhne 2.10. 2021 na pozemku zemědělské společnosti pana Bartoše u letiště v Podbořanech. Kromě soutěže v orbě se mohou návštěvníci těšit na bohatý doprovodný program.
Program lze stáhnout zde.


MČR v orbě koňmi 2021 – pozvánka

Pozvánku lze stáhnout zde


48. ročník Mistrovství České republiky v orbě – pozvánka

Pozvánku lze stáhnout zde


Kontrola soutěžního pozemku

Datum 2.10.2021, kdy se uskuteční 48. ročník Mistrovství republiky v orbě se rychle blíží a tak finišují i přípravy.
Dne 24.8. proběhlo v Podbořanech další setkání organizátorů. Součástí tohoto setkání byla i prohlídka soutěžního pozemku. Jak vidíte na fotografiích pozemek pana Bartoše u letiště v Podbořanech je připraven.5. ročník Mistrovství Ústeckého kraje v orbě

Vážení příznivci soutěžní orby
Dovolte, abychom Vás pozvali na 5. ročník Mistrovství Ústeckého kraje v orbě, který se uskuteční v sobotu 18. 9. od 10 hodin na pozemku zeměď. společnosti KLUK Dušníky s.r.o. při silnici Chvalín – Podlusky u dálnice D8 (viz mapka na pozvánce).
Tento ročník spolupořádají Spolek podřipských oráčů,z.s. a Společnost pro orbu ČR,z.s. ve spolupráci se zemědělskou společností KLUK Dušníky s.r.o. a obcí Dušníky. Letošní ročník se koná pod záštitou města Roudnice nad Labem.

Program celého mistrovství je možné shlédnout zde.

Máte-li zájem se zúčastnit akce jako vystavovatel, dovolujeme si Vám nabídnout prezentaci Vaší firmy ve formě polní výstavy zemědělské techniky s možností aktivního předvádění Vašich produktů v praxi. Pozvánka pro vystavovatele zde.

Bližší informace podá:
Ing. Zdeněk Ondra
předseda Spolku podřipských oráčů, z.s. a člen výboru Společnosti pro orbu ČR, z.s.
tel. 732 700 340
mail: zdenekondra@seznam.cz
web: www.orba-cr.cz


48. ročník Mistrovství České republiky v orbě

Vážení příznivci soutěžní orby.

Dovolte, abychom Vás informovali, že letošní, již 48. ročník Mistrovství republiky v orbě, se uskuteční 2. 10. 2021 v Podbořanech (okres Louny, Ústecký kraj).
Tento ročník spolupořádají Společnost pro orbu ČR, z.s. a Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace (GSOŠ Podbořany). Pořádání mistrovství má podporu kraje, města, školy i místního zemědělského podniku pana Bartoše. Rádi všechny příznivce soutěžní orby přivítáme na poli u letiště nedaleko Podbořan.
V současné době se připravuje finální program, propozice a formuláře přihlášek do jednotlivých soutěžních kategorií.


MČR v orbě koňmi 2021

Mistrovství ČR v orbě koňmi, které se v minulém roce 2020 v Opavě nekonalo, se posouvá na letošní rok a svým XVIII. ročníkem bude součástí výstavy:

Koně v akci Pardubice

Uskuteční se 11. září 2021 ve 12. 00 hod.

na dostihovém závodišti Velké pardubické.

Jako vždy se soutěží v samostatných kategoriích klasický a otočný pluh.

Dosavadní pro tuto výstavu již tradiční také XVIII. ročník soutěže

O ruchadlo bratranců Veverkových“

se vyhodnotí jako celkové pořadí z obou kategorií MČR 2021 a vítěz obdrží tak, jako v minulých ročnících již tradiční model historického ruchadla „veverčete“ bratranců Františka a Václava Veverkových.

Bližší informace a přihláška je k dispozici na stránkách Dostihového spolku Pardubice a.s.: https://www.zavodistepardubice.cz

Uzávěrka přihlášek z důvodu zpracování katalogu a startovní listiny je 31. srpna.

Přihláška na akci ke stažení:


Blahopřejeme!

10.6.2021 před zahájením schůze výboru Společnosti pro orbu předseda spolu s ostatními členy výboru popřáli dlouholetému a zasloužilému členovi Společnosti pro orbu Ing. Vojtěchu Houšťovi k jeho významnému životnímu jubileu. Přejeme mu do dalších let pevné zdraví, životní optimismus a rovnou brázdu :-).
Spolek podřipských oráčů,z.s.

Stadice 2021


Členská přihláška SPOČlenská přihláška SPO ke stažení


Hezký svátek všem Josefům


Rozloučení s Petrem Nezbedou

Šárka Švejdová a Jan Cholenský se přišli i za SOČR rozloučit s panem Petrem Nezbedou, podporovatelem SOČR, odborníkem, kamarádem, ale hlavně chlapem s velkým srdcem!Rovná brázda 2/2020

Rovna-brazda-2020-02 – PDF KE STAŽENÍ